Menu

EKS_KV_baner_CTA_600x100px_RYNEK_INWESTYCJI-2
banner PLOM (1200 x 200 px)
previous arrow
next arrow

Menu

CSR w dobie kryzysu ważniejszy niż kiedykolwiek

Niewątpliwie pandemia COVID-19 będzie miała istotny wpływ na przyszłość polskiej gospodarki. Już teraz zmieniły się między innymi nasze nawyki zakupowe, a brak poczucia stabilności zwiększył skłonność do rozsądnych zakupów i oszczędności. W efekcie można spodziewać się recesji gospodarczej, która zmusi przedsiębiorców do silniejszego zabiegania o względy nowych klientów. W biznesie czeka nas zatem poważne przewartościowanie.

Przedsiębiorstwo Fair Play

Jak skutecznie zdobyć zaufanie klienta?

W obecnych realiach firmy decydują się na przeniesienie ciężaru komunikacji ze standardowego marketingu na społeczną odpowiedzialność biznesu. CSR nie przełoży się na natychmiastową poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa, jednak może wpłynąć na pojawienie się szeregu długofalowych korzyści, takich jak poprawa wizerunku marki i zwiększenie grona lojalnych klientów i partnerów biznesowych.

Jaki kanał komunikacji wybrać, aby klienci znali kluczowe dla naszej firmy wartości?

Warto postawić u na prosty i rzetelny komunikat. Z pomocą przychodzą tu programy certyfikujące przedsiębiorstwa w obszarze CSR. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i respektowanych w środowisku biznesowym jest certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Potwierdza on, że firma realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki. Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej – największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce.

Kto może uzyskać certyfikat?

Do programu mogą się zgłaszać wszystkie firmy zarejestrowane i posiadające siedzibę w Polsce, prowadzące swoją działalność co najmniej przez cały rok kalendarzowy poprzedzający daną edycję. Certyfikat trafia do tych, które terminowo regulują zobowiązania finansowe, rzetelnie przeprowadzają procesy reklamacji, zapewniają pracownikom bezpieczne warunki pracy, wykazują dbałość o środowisko i przestrzegają zasad uczciwej konkurencji.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznawany jest na podstawie dwuetapowego procesu weryfikacji. W pierwszym etapie uczestnicy udzielają szczegółowych informacji o ocenianych w programie aspektach działalności firmy. Drugi etap polega na potwierdzeniu przekazanych danych. Weryfikacja odbywa się poprzez audytora na podstawie dokumentów źródłowych i wywiadów z osobami zarządzającymi firmą, przedstawicielami działu księgowości, kadr, marketingu, związków zawodowych i z wybranymi pracownikami. Więcej informacji na temat certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyskać można kontaktując się z biurem pod numerem 22 630 98 01 lub na stronie www.fairplay.pl

Jakie korzyści zyskuje przedsiębiorca dzięki uzyskanemu certyfikatowi?

Przede wszystkim zaufanie ze strony klientów, potencjalnych inwestorów i pracowników. „Rynek staje się coraz bardziej wymagający. Od firm oczekuje się pewnych standardów zarządzania. Nasz certyfikat to rzetelna informacja, że dana firma działa z poszanowaniem środowiska, godności człowieka i wykazuje wrażliwość na problemy społeczeństwa” – mówi Prezes Przedsiębiorstwa Fair Play Anna Szcześniak.

Sytuacja, z którą obecnie zmaga się cała europejska gospodarka pokazuje, że dotychczasowe strategie i plany, koncentrujące się głównie na osiągnięciu jak najlepszych wyników finansowych, okazały się niewystarczające. Pandemia COVID-19 to test nie tylko dla przywódców, szefów rządów czy służby zdrowia, ale również dla biznesu – trafności jego decyzji, odpowiedzialności i umiejętności odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.