Menu
 • Menu

  Charakterystyka ubezpieczenia OC dla rolników

  Osoby prowadzące gospodarstwo rolne są narażone na wiele niebezpieczeństw. Polisa OC stanowi idealną formę ochrony na wypadek tego typu sytuacji. Wykupując polisę OC, rolnik jest w stanie stosunkowo niewielkim kosztem skutecznie ochronić się przed skutkami wypadków podczas pracy. Z pewnością warto przyjrzeć się nieco bliżej tej formie ochrony.

  ubezpieczenia dla rolników

  Czy trzeba się ubezpieczyć?

  Warto pamiętać, że ubezpieczenie OC dla rolników jest obowiązkowe. Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania osobom trzecim z tytułu wypadków mających związek z posiadanym przez rolnika gospodarstwem. Zakres omawianych szkód obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, utratę zdrowia lub śmierć.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobami trzecimi w tym przypadku nazywamy osoby fizyczne lub osoby prawne, które:

  – nie pozostają w danym gospodarstwie,

  – nie są powiązane z ubezpieczonym rolnikiem pod względem majątkowym.

  Osobami trzecimi mogą być członkowie rodziny rolnika oraz zatrudniani przez niego pracownicy.

  Jaki jest zakres ubezpieczenia OC dla rolników?

  Polisa OC obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która doprowadziła do powstania szkody w trakcie pracy w danym gospodarstwie rolnym. W praktyce oznacza to, że osoba poszkodowana może liczyć na zadośćuczynienie nawet w sytuacji, kiedy sprawcą szkody jest pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę, jak również pracujący w ramach pomocy sąsiedzkiej.

  Stwierdzona szkoda musi mieć bezpośredni związek z posiadaniem i prowadzeniem danego gospodarstwa rolnego. Co istotne szkoda może powstać nie tylko w obrębie gospodarstwa, ale także podczas pracy w polu.

  Polisa OC dla rolnika obejmuje również ubezpieczenie od szkód spowodowanych pojazdami wolnobieżnymi, do których zaliczamy na przykład kombajn. Warto pamiętać, że do tej kategorii nie należy ciągnik, na który należy wykupić ubezpieczenie OC analogicznie jak w przypadku samochodu.

  Wypłata odszkodowania jest realizowana w ciągu 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia. Stosowne zawiadomienie może zgłosić sam poszkodowany lub uprawniona przez niego osoba. Maksymalny pułap wypłacanego odszkodowania jest zawarty w umowie. Suma gwarancyjna określona przez ustawę wynosi obecnie 5 milionów Euro.

  Kiedy ubezpieczenie nie chroni rolnika?

  Są sytuacje, w których ubezpieczenie OC nie chroni rolnika. W pierwszej kolejności należy tu wymienić szkody powstałe w obrębie gospodarstwa, które nie wynikają z jego działalności. Czasami trudno jest rozgraniczyć szkodę powstałą w wyniku działalności gospodarstwa od tej, która nie jest związana z działaniem danego gospodarstwa. W związku z tym lista szkód wyłączonych z ubezpieczenia OC jest wyszczególniona w artykule 53 Ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG (Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) oraz PBU (Polskim Biurze Ubezpieczycieli).

  Więcej szczegółów dotyczących form ubezpieczenia dla rolników można przejrzeć na stronie Ajbfinance.pl. Wybór polisy OC dla rolnika warto skonsultować ze specjalistami z firmy AJB Finance, którzy posiadają duże doświadczenie na rynku ubezpieczeń.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *