Menu

Menu

Audyt energetyczny – korzystny obowiązek

Firmy, które uwzględniają rekomendacje wynikające z audytu energetycznego, wiele zyskują. Przede wszystkim osiągają oszczędności w zużyciu mediów oraz nośników energii. Same zalecenia nie są w świetle ustawy obligatoryjne do wdrożenia, jednak podnoszenie świadomości w zakresie gospodarki energetycznej, poprawne zarządzanie mediami oraz wdrożenie polityki energetycznej stanowią ważne kroki ukierunkowane na istotną redukcję kosztów operacyjnych czy podniesienie wydajności linii technologicznych – mówi Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

Krzysztof Jaszczyszyn

Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

Jak najprościej można by oddać ideę audytu energetycznego?

Krzysztof Jaszczyszyn − Audyt energetyczny jest niezależną oceną danej organizacji w określonej dziedzinie. Mówiąc o audycie energetycznym, mamy na myśli całą gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa. Patrząc na zapisy ustawy, minimum 90 proc. całkowitego zużycia energii – od źródła po odbiór końcowy − podlega analizie wykwalifikowanych audytorów. Celem audytu jest przede wszystkim określenie potencjalnych oszczędności energii i przedstawienie odpowiednich propozycji poprawy efektywności energetycznej.

Kogo dotyczy audyt energetyczny? Czy każda firma musi mu się poddać?

Krzysztof Jaszczyszyn − Zgodnie z unijnymi przepisami każde przedsiębiorstwo, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średnio ponad 250 pracowników, a przy tym przekroczyło 50 mln euro rocznego dochodu netto, jest zobligowane do przeprowadzenia u siebie audytu energetycznego. Jak wskazują zapisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r., taki audyt należy powtarzać co 4 lata. Pierwsza tura audytowa miała miejsce w 2017 r. Eksperci szacują, że powyższy obowiązek dotyczy od 3 do 5 tys. firm. Według informacji Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. obowiązkowy audyt  przeprowadziło. nieco ponad 3,5 tys. przedsiębiorstw.

Jakie korzyści płyną z audytu energetycznego ?

Krzysztof Jaszczyszyn − Samo przeprowadzenie audytu jest świetną okazją dla przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować i określić sposób wykorzystania mediów, a w dalszej kolejności wskazać obszary potencjalnych oszczędności energii. Dokładna inwentaryzacja maszyn i urządzeń pokazuje, w których sferach technologia jest przestarzała i należy ją wymienić. Raport z audytu oraz płynące z niego wnioski stanowią świetną bazę do aktualizacji polityki energetycznej lub jej pierwotnego ustalenia. Pod rozwagę mogą być tu wzięte takie rozwiązania, jak budowa własnego źródła ciepła lub energii elektrycznej, a nawet inwestycja w kogenerację lub zmianę taryfy na korzystniejszą. Zgodnie z ustawą audyt musi być przeprowadzony w trzech obszarach, obejmujących: budynki, transport, przemysł i technologię.

Firmy, które uwzględniają rekomendacje wynikające z audytu energetycznego, wiele zyskują. Przede wszystkim osiągają oszczędności w zużyciu mediów oraz nośników energii. Same zalecenia nie są w świetle ustawy obligatoryjne do wdrożenia, jednak podnoszenie świadomości w zakresie gospodarki energetycznej, poprawne zarządzanie mediami oraz wdrożenie polityki energetycznej stanowią ważne kroki ukierunkowane na istotną redukcję kosztów operacyjnych czy podniesienie wydajności linii technologicznych. Jednocześnie wraz ze wspomnianymi zmianami w firmie wzrasta również jej prestiż. Przedsiębiorstwo zaczyna być postrzegane jako takie, które przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji CO2 i ograniczenie spalania paliw kopalnianych, co w świetle polityki energetycznej Polski i kierunku, w jakim zmierza Unia Europejska, jest to bardzo istotne.

Ponadto identyfikacja potencjalnych modernizacji otwiera organizacji drogę do programów wsparcia, takich jak białe certyfikaty, unijne programy dofinansowujące z Unii Europejskiej lub środków krajowych.

Jako firma oferujemy program długofalowej współpracy w obszarze poprawy efektywności energetycznej. W obecnej turze audytów obowiązkowych nie wskazano dokładnej końcowej daty ich przeprowadzenia. W 2017 r. termin upływał 1 października. W tym roku nie ma dokładnych informacji ze strony Urzędu Regulacji Energetyki w tej sprawie, dlatego w środowisku audytorskim przyjmuje się, że w tym roku również będzie to koniec września.

Należy podkreślić, że zgodnie z zapisami ustawy za niewywiązanie się z obowiązku audytu energetycznego prezes URE w trybie decyzji może nałożyć karę do 5 proc. rocznego przychodu. Wprawdzie istnieje możliwość odstąpienia od niej, jeżeli firma podjęła kroki zmierzające do przeprowadzenia audytu, ale każda decyzja jest rozpatrywana indywidualnie przez prezesa URE.

Więcej informacji: https://www.gas-trading.com.pl/efektywnosc-energetyczna.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.