Menu

Menu

Polski Ład wpłynie na opłacalność najmu mieszkań

Polski Ład wprowadza zmiany dotyczące przepisów rozliczania podatków z tytuł najmu nieruchomości. Rząd zamierza zlikwidować możliwość opodatkowania przychodów z tego tytułu według skali podatkowej, pozostawiając jedynie ryczałt ewidencjonowany.

Jedna ze zmian wprowadzanych cyklicznie w ramach konkretnych, stale aktualizowanych projektów ustaw będzie dotyczyć formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu prywatnego najmu nieruchomości. Obecnie podatnicy mogą rozliczać się na dwa sposoby. Pierwszy sposób opiera się na ogólnej skali podatkowej: 17 albo 32 proc. Drugi sposób – ryczałt − jest prostszy w rozliczeniu. − Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na tym, że podatek płaci się od uzyskanego z najmu przychodu w stawce 8,5 proc. Gdy ten w skali roku przekroczy wartość 100 tys. zł, nadwyżkę trzeba opodatkować stawką 12,5 proc. Co istotne, limit ten dotyczy łącznie obojga małżonków i nie ma przy tym znaczenia, co jest przedmiotem samego najmu. Mogą to być zatem zarówno ruchomości, jak i nieruchomości – mówi Teresa Warska, specjalista od prawa podatkowego w firmie Systim.pl.

Opodatkowanie przychodów z najmu skalą podatkową oznacza liczenie podatku według wyższych stawek (17 proc. lub 32 proc.), ale od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Stosuje się tutaj ogólną definicję kosztu podatkowego. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, do kosztów zalicza się każdy (poniesiony) wydatek, który służy uzyskaniu przychodów z najmu nieruchomości.

Diabeł tkwi w… wydatkach

Na pierwszy rzut oka planowane zmiany są korzystne dla podatników, gdyż uwzględniają niższą stawkę opodatkowania. Niestety w rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej. − Wyższa stawka podatkowa liczona jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, którym według definicji jest de facto każdy poniesiony wydatek, który służy uzyskaniu przychodów z najmu. Oznacza to, że z początkiem 2022 r. wszelkie wydatki na zakup bądź wybudowanie nieruchomości mieszkalnych oraz jego najmu nie będą stanowiły kosztów podatkowych – zauważa Warska.

Teresa Warska

Co wchodzi w skład wspomnianych wydatków? Remont i wyposażenie, amortyzacja, odsetki od kredytu bankowego, czynsz do spółdzielni czy podatek od nieruchomości. A co w przypadku nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej? Tutaj podatek będzie się naliczać od dochodu, a do kosztów podatkowych trafią bieżące remonty takich składników majątku oraz ich eksploatacja.

Zmiany a rzeczywistość najemców

Warto podkreślić, że wynajmowanie mieszkań dla wielu osób stanowi czasami jedyne źródło dochodów. Brak możliwości ujęcia w kosztach podatkowych między innymi zakupu domu czy mieszkania bądź ich: budowy, ulepszenia, adaptacji, rekonstrukcji czy modernizacji może sprawić, że najem stanie się mniej dochodowy. To zaś może poskutkować wzrostem jego cen.

Źródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.