Menu

Menu

Od 1 października dopłaty do zielonej energii dla rolników

1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia, dzięki czemu rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki na cele związane z wykorzystaniem energii odnawialnej, m.in. na instalację paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie. Budżet przewidziany na ten cel to 200 mln zł.

W ramach nowego naboru wniosków w programie Agroenergia rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki do instalacji paneli fotowoltaicznych (PV), a także małych wiatraków, pomp ciepła i magazynów energii. Ze wsparcia będą mogli skorzystać mali i średni przedsiębiorcy rolni. W drugiej części programu będzie można otrzymać wsparcie finansowe do instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kW.

Dotacje na projekty wykorzystujące OZE

Maksymalna wartość dotacji wyniesie 25 tys. zł. Dotacja do 25 tys. zł będzie mogła być uzupełniona o niskooprocentowaną pożyczkę z wojewódzkiego funduszu w wysokości 10 tys. zł, jeśli inwestycja będzie miała wiele komponentów, a więc będzie łączyć panele PV, pompy ciepła i magazyny energii.

W wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii resort klimatu i środowiska widzi dużą szansę na poprawę warunków życia na wsi oraz stworzenie nowych możliwości rozwojowych dla rolnictwa.

W obowiązującym już naborze dot. biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych w ramach Agroenergii można otrzymać z kolei dotację w wysokości do 2,5 mln zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji). Nabór w tej sprawie potrwa do 20 grudnia lub do wyczerpania środków.

Dla kogo dopłaty?

W obu częściach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między od 1 do 300 ha i którzy prowadzą gospodarstwo rolne co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania.

Pomoc finansowa będzie dostępna także dla osób prawnych, czyli właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Źródło informacji: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.