Menu

Menu

Zmiana przepisów o SSE – Senat przyjął ustawę bez poprawek

Zmiana przepisów o SSECała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. Zmiana przepisów o SSE została właśnie przyjęta przez Senat bez poprawek. Za ustawą o wspieraniu nowych inwestycji głosowało 53 senatorów, natomiast przeciw 17. Kolejnym krokiem przed wprowadzeniem zmian jest podpis prezydenta. W tej chwili istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Ich łączna powierzchnia wynosi 25 tysięcy hektarów – podaje Polska Agencja Prasowa.

Kiedy zmiana przepisów o SSE wejdzie w życie preferencje podatkowe zależeć będą od czynników takich jak: miejsce, charakter inwestycji oraz jakość nowych miejsc pracy. Największe szanse na wsparcie będą miały inwestycje w średnich miastach, które tracą funkcje społeczne i gospodarcze. Pomoc uzależniona zostanie też od stopy bezrobocia w danym powiecie i wielkości przedsiębiorstwa.

Zmiana przepisów o SSE sprawi, że firmy nie będą musiały przeprowadzać się na obszary specjalnych stref ekonomicznych, by uzyskać wsparcie. Nie będą też konieczne zmiany granic stref. Wielkość wsparcia została oparta na mapie maksymalnej dozwolonej pomocy publicznej stworzonej przez Komisję Europejską.

Nowe prawo ma promować małe i średnie przedsiębiorstwa, a mechanizmem wsparcia będą specjalne ulgi podatkowe. Priorytetowe traktowanie MSP nie zostało wpisane bezpośrednio do ustawy, ale znajdzie ono odbicie w przepisach wykonawczych.

Zmiana przepisów o SSE zakłada, że wielkość przyznanej pomocy zostanie uzależniona od liczby przyznanych punktów w ocenie projektu inwestycyjnego. Minimalna liczba takich punktów niezbędnych do uzyskania wsparcia wyniesie 6.

Zmiana przepisów o SSE ma zwiększyć innowacyjność i nowoczesność gospodarki

Jednym z kryteriów oceny będzie liczba zatrudnionych pracowników ze specjalistycznym wykształceniem. Ocenę zwiększy również współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Chociaż bezrobocie w naszym kraju jest na rekordowo niskim poziomie, istnieją jeszcze powiaty, które nie uporały się z tym problemem. W wielu wynosi ono ponad 10%. Ulokowanie inwestycji w takim powiecie przyniesie firmie wyższą ocenę.

Ustawa jest jednak krytykowana. Senator Jan Rulewski z PO dopatruje się w niej otwarcia drogi do subsydiowania konkurencji. Według niego możemy zostać oskarżeni o dyskryminowanie podmiotów zagranicznych. Jednak podobne rozwiązania istnieją już – według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – w innych krajach naszego regionu. Należą do nich Czechy, Słowacja i Litwa. Jednym z celów ustawy jest rozwój obszarów, gdzie dziś brakuje inwestycji.

Zmiana przepisów o SSE ma też zwiększyć liczbę małych i średnich firm korzystających ze wsparcia. Specjalne strefy ekonomiczne powstały w Polsce 20 lat temu, kiedy konieczne było przyciąganie kapitału i tworzenie miejsc pracy. Obecnie chodzi o zmianę struktury zatrudnienia. Priorytetem stają się miejsca pracy wysokiej jakości i dobrze płatne.

Istotne jest również zwiększanie liczby miejsc pracy w regionach słabiej rozwiniętych. Często są one nieprzygotowane pod względem infrastruktury dla wielkich inwestorów. Natomiast mniejsze firmy mogą tam z powodzeniem funkcjonować.

Preferencje udzielane będą na okres 10 do 15 lat. Okres ten uzależniony został od maksymalnej pomocy publicznej dozwolonej w danym obszarze przez Unię Europejską. Przedsiębiorstwa działające dotychczas na terenie specjalnych stref ekonomicznych będą korzystać ze wsparcia na dotychczasowych zasadach. W tym zakresie obowiązujące w tej chwili przepisy o SSE pozostaną aktualne do 2026 roku.

Źródło – PAP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.