Menu

Menu

Złożyłeś PIT po terminie? Sprawdź, czy da się uniknąć kary

Każdy podatnik ma obowiązek złożyć roczne zeznanie w przewidzianym ustawowo terminie. W tym roku termin ten upłynął 2 maja. Okazuje się jednak, że można uniknąć kary za zwłokę. Uchroni nas przed nią złożenie zaległego PIT-u oraz czynny żal.

Konsekwencją niezłożenia zeznania podatkowego w terminie jest, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS), odpowiedzialność karno-skarbowa. W praktyce oznacza to, że podatnik, który nie wywiązał się z obowiązku, może ponieść karę za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie skarbowe grozi w sytuacji, gdy kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publiczno-prawna, nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 9 250 zł. W tym przypadku kara grzywny wyniesie od 185 do 37 000 zł. Jeżeli uszczuplenie przekroczyło kwotę 9 250 zł, podatnik może zostać oskarżony o przestępstwo skarbowe. Wówczas grozi mu kara grzywny od 616,6 do 4 932 800 zł oraz/lub kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Inne konsekwencje nieterminowości podatnika

Grzywny nie wyczerpują pełnej puli kar dla spóźnialskiego podatnika. W przypadku niezłożenia zeznania rocznego w wyznaczonym terminie, należy liczyć się z koniecznością zapłaty nie tylko zaległości głównej, lecz także odsetek za zwłokę. – Inne negatywne konsekwencje naszego „gapiostwa” to brak możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, a także przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego – mówi Szymon Kwasigroch z Systim.pl.

rozliczenie podatkowe

Urząd Skarbowy nie zawsze rozliczy za nas PIT

Osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub z przychodów kapitałowych (PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) albo składają PIT-36 lub PIT-28 z uwagi na osiąganie przychodów z najmu, podnajmu czy dzierżawy, otrzymują przygotowane zeznania w systemie Twój e-PIT. Niezłożenie deklaracji na czas w takim przypadku nie wiąże się z karą. Zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i wysłane, nawet gdy nic z nim nie zrobimy.

Jednak według specjalisty z Systim.pl zalogowanie się do systemu i sprawdzenie swojego zeznania jest bardzo wskazane. – Sprawdźmy, czy wszystkie pozycje się zgadzają. Dodatkowo będziemy mogli odliczyć ulgi oraz wskazać organizację, na którą można przekazać 1 proc. podatku – zaleca.

Warto nadmienić, że luksus automatycznego wysyłania PIT-u nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. W świetle prawa podatkowego ta grupa podatników musi złożyć zeznanie samodzielnie.

Czynny żal może uchronić przed karą

Czy podatnik, który nie złożył na czas zeznania, może uniknąć kary? Tak. Musi jedynie spełnić określone warunki. Najpierw musi złożyć zaległe zeznanie, a następnie uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami. Gdy dopełni zaległego obowiązku, musi złożyć czynny żal do urzędu skarbowego.

To jedyny sposób na uniknięcie sankcji karno-skarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, jednak przy spełnieniu kilku warunków dla tej procedury. – Konieczne jest w tym przypadku popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, czyli niezłożenie zeznania w terminie. Oznacza to, że z procedury tej nie można korzystać z wyprzedzeniem. Ponadto podatnik musi osobiście zawiadomić odpowiedni organ o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia – najlepiej na piśmie albo ustnie do protokołu – informuje ekspert. W tej sytuacji adresatem naszego „żalu”  jest Urząd Skarbowy.

Warto wiedzieć, że zawiadomienie musi zawierać kluczowe informacje i okoliczności dotyczące popełnionego czynu. Może np. wskazywać osoby uczestniczące w popełnionym czynie bądź przyczyny złożenia PIT po terminie. Wyjaśnienie musi być prawdziwe i może dotyczyć przypadku losowego albo sytuacji osobistej. Istotne jest także to, żeby złożenie donosu odbyło się przed wykryciem przestępstwa przez „skarbówkę” lub jego zgłoszeniem przez osobę trzecią.

Z funkcji czynnego żalu można skorzystać tylko wtedy, jeśli wcześniej uiściliśmy w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.  Przy spełnieniu wszystkich tych warunków podatnik może spać spokojnie. Kara ze strony Urzędu Skarbowego już mu nie grozi.

Źródło: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.