Menu
Menu

Z nami fundusze unijne są łatwym celem

Zarówno samorządy, reprezentujące sferę publiczną, jak i przedsiębiorcy, działający w sektorze prywatnym, mają możliwość pozyskania dotacji na te same cele. Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego produktu lub projektu, który wspiera ich dążenia – mówi Dorota Szczygieł, CEO w RuccolPublicRelations Sp. z o.o.

Dorota Szczygieł

Z czym polscy przedsiębiorcy mają największy problem, gdy przychodzi do pozyskiwania dofinansowania?

Dorota Szczygieł: Jednym z głównych problemów jest brak właściwej wiedzy na temat kwalifikacji kosztów, które można pokryć z dofinansowania. Mają trudności z dokładnym określeniem, które koszty projektu są kwalifikowane i mogą być objęte wsparciem finansowym.

Planowanie inwestycji zgodnie z trwałością projektu jest kolejnym wyzwaniem. Mylone jest ono z okresem trwałości projektu, co prowadzi do negatywnych ocen projektów. Ważne jest zrozumienie, że trwałość projektu odnosi się do długoterminowej perspektywy, w której inwestycja przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne podczas trwania projektu i po jego zakończeniu.

Przedsiębiorcy muszą mieć dogłębną wiedzę na temat wymogów i regulacji unijnych dotyczących dofinansowania. Brak dokładnego zrozumienia tych dyrektyw prowadzi do błędów w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. W rezultacie skomplikowana natura procesu pozyskiwania dofinansowania oraz wymagające regulacje unijne mogą stanowić poważne wyzwania dla przedsiębiorców.

Jak unijne regulacje wpływają na możliwości w zakresie dotacji dla biznesu i samorządów?

Dorota Szczygieł: Zakres dofinansowania stanowi fundamentalny punkt odniesienia dla realizacji celów, które są priorytetowe dla beneficjenta. Niezależnie od tego, czy mówimy o sektorze publicznym, czy prywatnym, trzeba je respektować. Zarówno samorządy, reprezentujące sferę publiczną, jak i przedsiębiorcy, działający w sektorze prywatnym, mają możliwość pozyskania dotacji na te same cele. Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego produktu lub projektu, który wspiera ich dążenia.

Jak zmienią się dotychczasowe ścieżki finansowania inwestycji w perspektywie kilku kolejnych lat?

Dorota Szczygieł: Finansowanie zewnętrzne odgrywa kluczową rolę w realizacji szerokiego spektrum celów, od ochrony przyrody, przez rozwijanie ludzkiego myślenia i respektowanie udziału społeczeństwa, aż po równouprawnienie i wykorzystanie technologii. Dzięki tej formie wsparcia możliwe jest skuteczne dążenie do tworzenia lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla kraju i obywateli.

Czy doradztwo unijne to trafiony przedmiot działalności w obecnych realiach?

Dorota Szczygieł: Bycie specjalistą lub ekspertem w długofalowej relacji z klientem wymaga w tej branży nie tylko głębokiej wiedzy i umiejętności, lecz także ciągłego doskonalenia się poprzez uczestnictwo w konferencjach oraz monitorowanie zmian w prawie na różnych poziomach. Globalny charakter wielu projektów, zwłaszcza skierowanych do KE, wymaga także uwzględnienia perspektywy międzynarodowej oraz szczególnego nacisku na trwałość, aby osiągnąć sukces projektów.

Czy polski i zagraniczny klient ma podobne oczekiwania?

Dorota Szczygieł: Współpraca z sektorem publicznym i prywatnym na Litwie potwierdza, że jakość usług jest kluczowa. Nasza koncentracja na profesjonalizmie, doskonałej obsłudze i zrozumieniu potrzeb klientów przełożyła się na sukces na tym rynku. Litewscy klienci są gotowi płacić więcej za doskonałą obsługę, z uwzględnieniem dyskrecji i terminowości. Jak mówią Litwini, „Gerai padaryta yra gerai atlikta”, czyli „Dobrze zrobione to dobrze zrobione”.

Od niedawna jest pani członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej. Co daje ta przynależność i jak wpływa na budowanie marki własnej oraz postrzeganie firmy Ruccol Public Relations?

Dorota Szczygieł: To jedyne stowarzyszenie w Polsce, które skupia ekspertów ds. funduszy unijnych. Obecnym prezesem jest główny specjalista w ocenie projektów unijnych w Polsce i UE. To dla mnie ogromne wyróżnienie, potwierdzające moje kompetencje, a przy tym możliwość zgłębienia struktury oceny projektów.

Stanowisko członka zarządu przydzielane jest jednostce, a nie firmie. To dodatkowo podkreśla moją rolę jako osoby odpowiedzialnej w prowadzeniu firmy o podobnym profilu. Jako ekspert ds. funduszy unijnych muszę być bezstronna, co oznacza, że nie obsługuję klientów firm zarządzanych przez siebie. To zasada, którą sprawdzamy i nadzorujemy poprzez nasz dział audytu oraz odpowiednie instytucje.

Niewątpliwie przyjęcie stanowiska członka zarządu w tym istotnym stowarzyszeniu przyczyniło się do wzrostu wiarygodności moich firm w branży.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Zdjęcie: archiwum Doroty Szczygieł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.