Menu

Menu

Wyniki finansowe banków w Polsce – dane GUS za 2016 rok

Wyniki finansowe bankówGłówny Urząd Statystyczny opublikował 5 kwietnia raport: Wyniki finansowe banków w 2016 r. Wskazuje on, że wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 13,9 miliarda zł. Jest to o 8,5% więcej niż w 2015 roku. W tym czasie suma bilansowa zwiększyła się o 7% i wyniosła 1706,4 mld zł. W sektorze niefinansowym wartość kredytów wzrosła o 5,3% i wynosiła 1007,4 mld zł., wartość depozytów natomiast o 9,4% do 1021,1 mld zł.

Wynik działalności bankowej wzrósł o 6,1% do 59,2 mld zł, z tytułu odsetek o 7,7% do 37,9 mld zł, a z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych oraz różnic kursowych netto o 24,4% do 7,3 mld zł. Zmniejszyły się natomiast wyniki z tytułu opłat i prowizji – o 5,3% do 12,6 mld zł, oraz dywidend – o 4% do poziomu 1,3 mld zł. W 2016 roku o 3% wzrosły koszty działania banków i wyniosły 31,4 mld zł.

Zysk netto osiągnęło 559 banków na łączną kwotę 14,4 mld zł. Natomiast stratę zanotowały 22 banki w tym 11 banków komercyjnych i 11 spółdzielczych. Jej łączna wartość wyniosła 0,5 mld zł. Pod koniec grudnia działalność prowadziło 621 banków. Było ich o cztery mniej niż rok wcześniej.

Liczba banków komercyjnych zmniejszyła się o 2 i wyniosła 63 banki. Również o 2 zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego. W grudniu 2016 roku było ich 51. Pozostałe 558 były to banki spółdzielcze i tu liczba zmniejszyła się o 2. Według GUS spadek liczby banków wynikał głównie z procesów konsolidacji.

Wyniki finansowe banków – jak zadłużali się Polacy?

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1105,6 mld zł i była wyższy o 5,1% niż rok wcześniej. W tym wartość kredytów dla przedsiębiorstw wynosiła 344,8 mld zł, o 5,8 % więcej, niż rok wcześniej, a 56,1% tej z kolei wartości stanowiły kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość kredytów udzielanych dla sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 3% do poziomu 98,2 mld zł.

Na koniec 2016 roku wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym wzrosła o 5,1% i osiągnęła 656,1 mld zł. Najwięcej, bo 81.1% przeznaczone było na zakup nieruchomości mieszkaniowych. Zadłużenie nominowane we frankach szwajcarskich wyniosło łącznie 134,3 mld zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość depozytów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych osiągnęła 1084,7 mld zł. Oznacza to wzrost o 10,5% w stosunku do grudnia 2015 roku. Depozyty instytucji rządowych i samorządowych wzrosły o 31,3% do 63,5 mld zł.

Źródło – GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.