Menu

Menu

Wiek emerytalny w Polsce KE uważa za naruszenie zasady równouprawnienia kobiet

Wiek emerytalnyKomisja Europejska od lat wytrwale tropi wszelkie przejawy dyskryminacji. Tym razem wzięła się za wiek emerytalny w Polsce. Jak informuje portal tvn24biz, KE wystosowała w tej sprawie stanowczy list do polskiej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Według jego autorów różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn ma stanowić formę nierównego traktowania osób ze względu na płeć.

List wyszedł spod pióra komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen i komisarz do spraw równości płci Very Jourovej. Jednak inspiratorem jego napisania był nie kto inny jak sam szef Komisji Europejskiego Jean-Claude Juncker. W imieniu KE obie panie mają zająć się sprawą dyskryminacji za względu na płać mającej miejsce w naszym kraju.

Jak donosi tvn24biz, autorki listu proszą polskie władze o podjęcie dialogu zmierzającego do rozwiązania problemu dyskryminacji. W piątek Komisja Europejska ustami swej pani rzecznik przekazała opinie w sprawie zmian w polskim systemie emerytalnym.

Mina Andreewa przypomniała, że w 2012 roku wprowadzono przepisy przewidujące stopniowy wzrost i wyrównanie wieku emerytalnego dla obu płci. W 2016 roku natomiast ten pożądany trend został zatrzymany i przywrócono zasady obowiązujące przed 2012 rokiem.

Wiek emerytalny w Polsce godzi w podstawowe zasady, na których zbudowano Unię Europejską

Pani rzecznik dodała, że równe traktowanie kobiet i mężczyzn to jedna z zasad, na której opiera się Unia Europejska. Od 1979 roku obowiązują regulacje nakazujące unikanie dyskryminacji w dziedzinie ochrony społecznej. Dotyczy to również wieku emerytalnego.

Co prawda zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn obowiązuje w też innych krajach UE, ale nie przekonuje to KE. Pani Andreewa wytłumaczyła, że nie zmusza się krajów do wprowadzenia natychmiastowych zmian w prawodawstwie określających wiek emerytalny, ale zmiana w kierunku odwrotnym niż wyznaczony przez UE oznacza powrót dyskryminacji. Dlatego obniżenie wieku emerytalnego w Polsce nie jest „w duchu europejskiego prawa”.

Od 1 października 2017 roku mężczyźni będą mogli przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, natomiast kobiety 60 lat. Rząd jednak próbuje zachęcić osoby uprawnione do świadczenia, by pozostały aktywne zawodowo. Ministerstwo, odpowiadając na list europejskich decydentek, stwierdza między innymi:

Wskazywana przez KE dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. obowiązuje już prawie 40 lat (ponad 38), a od czasu wstąpienia przez Polskę do Unii (od 2004 r.) obowiązuje również nasz kraj. Art.7 tej dyrektywy przesądza, że dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu ustalania wieku emerytalnego. Przejście na emeryturę wynika z indywidualnej decyzji osoby uprawnionej i następuje na jej wniosek. Emerytura to wybór, a nie obowiązek czy przymus. Kobiety same decydują kiedy przejść na emeryturę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.