Menu

Menu

Rozszerzenie Grupy ASE o Biuro Projektowe Budownictwa Morskiego PROJMORS

ase_logo

 

 

 

 

 

Automatic Systems Engineering (ASE) polski lider rozwiązań inżynierskich w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego działa na rynku od 25 lat. Obecnie w związku z rozwojem firmy oraz ciągłym poszerzaniem oferty została utworzona Grupa ASE skupiająca następujące podmioty:
ASE Integrator – oferujący profesjonalny dobór techniczny, kompletację systemów, dostawę
i wdrożenia urządzeń elektrycznych, jak i automatyki przemysłowej dla stref zagrożonych wybuchem oraz serwis; ASE Ekspert – oferujący ekspertyzy, analizy, konsulting oraz szkoleniem specjalistów w zakresie bezpieczeństwa; Biuro Projektowe Biproraf specjalizujące się w usługach projektowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetyki i innych branż.

DSC_1460

Podpisanie umowy zakupu Biura Projektowego Budownictwa Morskiego PROJMORS: od lewej Tomasz Dudek, Jerzy Warszycki, Jerzy Adamonis, Dariusz Jachowicz oraz Piotr Bieniasz-Krzywiec.

 

 Od 30 kwietnia 2015 r. do Grupy ASE dołączyło Biuro Projektowe Budownictwa Morskiego PROJMORS, które specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży i falochronów. W okresie swej niemal 70-letniej działalności biuro wykonywało projekty dla odbiorców krajowych i zagranicznych w Europie, Afryce, Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w Ameryce Południowej. PROJMORS uzupełnia ofertę Grupy ASE o projektowanie terminali nadmorskich dla przeładunku paliw, chemikaliów oraz produktów masowych. Rozszerza również techniczne możliwości Grupy o wiedzę z dziedziny hydrotechniki oraz konstrukcji obiektów kubaturowych.

Więcej na http://www.ase.com.pl/component/content/article/48-aktualnosci/241–rozszerzenie-grupy-ase-o-biuro-projektowe-budownictwa-morskiego-projmors.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.