Menu
 • Menu

  Podstawowe warunki uzyskania licencji na organizowanie zakładów bukmacherskich w Polsce

  Uzyskanie licencji Ministerstwa Finansów na organizowanie zakładów wzajemnych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Jest jednak nieodzowne w kontekście prowadzenia legalnej działalności. Podmiot chcący oferować swoim klientom tego rodzaju usługi musi solidnie uwiarygodnić się w oczach ustawodawcy, przedstawić zabezpieczenia finansowe, a także dokonać stosownych opłat uzależnionych od charakteru prowadzonych działań.

  licencja na organizowanie zakładów bukmacherskich

  Pierwszą firmą bukmacherską w Polsce, która uzyskała zezwolenie na działalność przez internet była Fortuna, a miało to miejsce 23 stycznia 2012 roku. Lista wszystkich firm posiadających zezwolenie dostępna jest na portalu legalni-bukmacherzy-online.pl. Licencja przyznawana jest na okres 6 lat. Przed upływem tego okresu należy złożyć wniosek w przedłużenie o kolejne 6 lat. Cała procedura przyznawania zezwolenia powinna trwać do 6 miesięcy, a komplet dokumentów powinien być złożony właśnie 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem działalności.

  Kto może ubiegać się o zezwolenie?

  Podmiot, który wnioskuje o licencję musi posiadać formę spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Co z firmami zagranicznymi?

  Firmy zagraniczne oczywiście również mogą ubiegać się o zezwolenie na organizowanie zakładów bukmacherskich, pod warunkiem, że zarejestrowane są w innym kraju Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, posiadają w swoim kraju formę analogiczną do spółek akcyjnych, bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a w Polsce utworzą oddział lub ustanowią swojego przedstawiciela.

  Obowiązki przedstawiciela

  Przedstawiciel musi posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania firmy bukmacherskiej przed organami państwowymi. Reprezentuje podmiot w kwestiach umów cywilno-prawnych, w sprawach podatkowych itp., a także przechowuje wymaganą przez ustawodawcę dokumentację.

  Kto może zostać przedstawicielem?

  Przedstawicielem może być osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Polski i posługująca się językiem polskim w sposób umożliwiający pełnienie tej funkcji. Może być nim też osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, pod warunkiem, że ma ona siedzibę w Polsce, a w jej zarządzie zasiada przynajmniej jeden członek, który swobodnie posługuje się językiem polskim.

  Kapitał zakładowy i opłaty za udzielenie zezwolenia

  Kapitał zakładowy spółki, która ubiega się o zezwolenie na organizowanie zakładów bukmacherskich musi wynosić nie mniej niż 2 000 000 złotych. Ponadto podmiot chcący prowadzić działalność musi uiścić stosowne opłaty za udzielenie zezwolenia na organizowanie zakładów i każdy punkt przyjmowania zakładów, za prowadzenie działalności przez Internet oraz za każdą stronę internetową, która będzie służyła do przyjmowania zakładów bukmacherskich.

  Ustalanie wysokości opłat i kwota bazowa

  Wysokość opłat jest ustalana na podstawie ustawy, gdzie podany jest procent kwoty bazowej, stanowiący opłatę za dany aspekt działalności. Kwota bazowa ustalana jest z kolei na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez premii w sektorze przedsiębiorstw, w drugim kwartale roku poprzedniego.

  Zakładając zatem, że w roku 2019 kwota bazowa wynosiła 4811,42 zł, a zezwolenie na urządzanie zakładów kosztowało 2000% kwoty bazowej, łatwo wyliczyć, że bukmacher musiał uiścić opłatę w wysokości ponad 96 tysięcy złotych. Taką samą kwotę stanowi koszt zezwolenia na organizowanie zakładów przez Internet, natomiast każda strona, na której zakłady będą przyjmowane, to koszt w wysokości 5000% kwoty bazowej, czyli ponad 240 tysięcy złotych. Kolejne opłaty pobierane są jeśli bukmacher planuje oferować zakłady także w punktach stacjonarnych.

  Zabezpieczenia finansowe

  Poza opłatami, podmiot starający się o licencję jest zobowiązany przedstawić zabezpieczenia finansowe. W przypadku prowadzenia punktów przyjmowania zakładów, kwota wyjściowa zabezpieczenia to 40 tysięcy złotych, ale wzrasta ona wraz z liczbą salonów. Natomiast zabezpieczenie dla organizowania zakładów online wynosi 480 tys. zł.

  Zabezpieczenia mają na celu ochronę interesu państwa w przypadku, gdyby bukmacher zaprzestał lub miał problem z uregulowaniem kwestii podatkowych. Stanowią też poduszkę bezpieczeństwa dla graczy, którzy mogliby zgłaszać ewentualne roszczenia. Dzięki zabezpieczeniom gracz ponosi mniejsze  ryzyko że spotka się z sytuacją, gdy bukmacher z jakiejś przyczyny zakończy swoją działalność i zniknie z jego pieniędzmi, bez możliwości ich skutecznego wyegzekwowania.

  Co w przypadku naruszeń prawa?

  Czy przyznanie licencji oznacza, że bukmacher może przez 6 lat swobodnie funkcjonować nie zważając na przepisy? Oczywiście, że nie. W uzasadnionych przypadkach licencja może zostać cofnięta. Z taką sytuacją spotkaliśmy się w 2012, gdy minister Rostowski cofnął zezwolenie spółce Totolotek S.A. Szerzej na ten temat pisał portal Forbes.

  Zakłady bukmacherskie to gra hazardowa – ich obstawianie może prowadzić do uzależnienia i dostępne są dla osób pełnoletnich. Zawieranie zakładów dozwolone jest wyłącznie w firmach które posiadają specjalne zezwolenie. Obstawiając w innych firmach narażasz się na odpowiedzialność prawną.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *