Menu
Menu

Podatek od nieruchomości – najważniejsze informacje

Podatek od nieruchomości jest jednym z lokalnych podatków, który jest płacony w szczególności przez właścicieli nieruchomości – zarówno budowlanych, jak i gruntowych. Jego zasady regulowane są przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W naszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tego podatku.

Podatek od nieruchomości

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to obowiązkowy podatek lokalny, który w szczególności właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać na rzecz gminy, w której znajdują się ich nieruchomości. Podatek ten ponoszony jest zarówno od gruntów, jak i budynków bądź ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części.

Kto jest zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości?

Do zapłaty tego rodzaju podatku zobowiązani są przede wszystkim właściciele nieruchomości, jednak dotyczy ona również użytkowników wieczystych oraz samoistnych posiadaczy nieruchomości, którzy posiadają ograniczone prawo własności do gruntu lub nieruchomości, a także posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązkiem podatkowym są objęci wszyscy, niezależnie od posiadanej osobowości prawnej. Oznacza to, że do jego uiszczania zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki bez osobowości prawnej.

Jednocześnie istnieje szereg zwolnień od podatku od nieruchomości, który obejmuje podmioty takie jak jednostki samorządu terytorialnego, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki organizacyjne czy organizacje pożytku publicznego wykorzystujące nieruchomość w celu prowadzenia nieodpłatnej statutowej działalności.

Jak obliczyć wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku zależy od różnych czynników, takich jak powierzchnia gruntów i budynków, przeznaczenie nieruchomości (np. mieszkalne, komercyjne, rolnicze) oraz stawki podatkowej ustalanej przez rady gmin na drodze uchwały na dany rok podatkowy, które nie mogą jednak przekraczać stawek określonych przez Ministra Finansów. Co roku są publikowane maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które w 2024 roku zostały ustalone na następującym poziomie:

  • dla budynków mieszkalnych – 1,15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł za 1 m2 powierzchni gruntu;
  • dla pozostałych gruntów – 0,71 zł za 1 m2 powierzchni gruntu.

Rozliczenie podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości można opłacić w urzędzie gminy bądź zdalnie na rachunek bankowy gminy lub inkasenta. Wysokość kwoty do zapłaty w przypadku osób fizycznych ustalana jest indywidualnie w decyzji podatkowej wysłanej przez gminę. W przypadku kwoty powyżej 100 zł płatność można zrealizować jednorazowo lub podzielić na kilka rat, których nieprzekraczalnymi terminami są:

  • 15 marca 2024 r. – I rata podatku nieruchomości,
  • 15 maja 2024 r. – II rata podatku nieruchomości,
  • 15 września 2024 r. – III rata podatku nieruchomości,
  • 15 listopada 2024 r. – IV rata podatku nieruchomości.

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej o podatku od nieruchomości? Interesuje Cię indywidualne doradztwo w zakresie rozliczenia tego rodzaju opłaty? Profesjonalną pomoc uzyskasz ze strony firmy Thedy & Partners – https://pon2025.pl/.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.