Menu
 • Menu

  Na czym polega legalizacja wag?

  Każda waga używana w różnorodnych branżach musi być zalegalizowana. Urządzenie trzeba zgłosić do legalizacji w ciągu 3 lat od oceny zgodności, a kolejne przeglądy mają się odbywać do 25 miesięcy. Brak legalizacji może oznaczać nałożenie na przedsiębiorcę kary nawet do 500 zł.

  legalizacja wag

  Proces legalizacji wagi

  Elektroniczne wagi to sprzęt konieczny podczas prowadzenia działalności gospodarczej różnorodnego charakteru. Wykorzystuje się je nie tylko w sklepach, ale także na magazynach czy w zakładach produkcyjnych. Każda waga przed trafieniem do obiegu musi zostać zalegalizowana. Proces legalizacji polega na potwierdzeniu wydawanym przez Urząd Miar mówiącym o dokonywaniu pomiaru z dokładnością jak na tabliczce znamionowej. Błąd w pomiarze nie może przekroczyć podanej przez Urząd wartości. Dla wag sklepowych to 5 gramów, a dla magazynowych od 20 do 50 gramów. Waga pokazująca wynik nieprzekraczający wagi o wartość wymienioną może zostać zalegalizowana i dopuszczona do użytku.

  Jakie wagi trzeba zalegalizować?

  Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2003 roku jasno określa które wagi powinny być poddane legalizacji. Zaliczymy do nich wagi w obrocie handlowym, urządzenia do sporządzania lekarstw na receptę czy używane w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych. Legalizacja okaże się niezbędna także dla wag stosowanych przy paczkowaniu towarów, obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, wynagrodzeń i kar.

  Kiedy zgłosić wagę do legalizacji?

  Każda waga używana do wyżej wymienionych celów powinna być zalegalizowana. Proces należy powtarzać w odpowiednich przedziałach czasowych. Ustawa z dnia 15.12.2006 r. określa, że waga powinna zostać poddana pierwszej legalizacji w terminie 3 lat od oceny zgodności. Kolejne legalizacje muszą się odbywać w ciągu 25 miesięcy od poprzedniej.

  Kto przeprowadza kontrolę?

  Kontrole mogą przeprowadzać urzędnicy z Głównego Urzędu Miar. Towarzyszyć mogą pracownicy Straży Miejskiej, Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej. Podczas kontroli muszą być 2 pracownicy, którzy koniecznie okazują legitymację i pisemne upoważnienie. Sprawdzane będą wagi dostępne w sklepie oraz urządzenia zapasowe przechowywane na zapleczu. Brak legalizacji może oznaczać mandat w wysokości od 50 do nawet 500 zł.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.