Menu

Menu

Mieszkanie Plus – będą eksmisje na bruk

Mieszkanie PlusW ramach programu Mieszkanie Plus wprowadzono możliwość eksmisji lokatorów bez prawa do lokalu socjalnego. Będzie ona przeprowadzana w trzech przypadkach. Sejm uchwalił niedawno ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości regulującą między innymi zasady gospodarowania nieruchomościami, wysokość czynszu i nadzorowanie wykupu w programie Mieszkanie Plus.

Kiedy uwaga mediów skupiona była na reformie Sądu Najwyższego, Sejm zajął się między innymi sprawą wysokości i ochrony czynszu oraz wykupu mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Ustawa uchwalona w ekspresowym tempie czeka jeszcze na akceptację Senatu. Jeden z zapisów ustawy stanowi:

Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19i ust. 3, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. (art. 19f ust. 3)

Mówi się zatem wyraźnie, że każdy kto korzysta z mieszkania, zobowiązuje się uznać możliwość opuszczenia go bez prawa do lokalu zastępczego. Wynika to z planowanych zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, które wprowadzają nowy rodzaj umów, czyli umowy najmu instytucjonalnego.

Kiedy program Mieszkanie Plus umożliwia eksmisję na bruk?

Umowy najmu instytucjonalnego dopuszczają eksmisje na bruk instytucjom zajmującym się wynajmowaniem lokali. Będzie to możliwe w trzech przypadkach: w razie wystąpienia zaległości czynszowych za okres ponad 3 miesięcy, gdy najemca użytkował lokal w sposób niezgodny z przeznaczeniem, a także jeśli wynajął lokal lub oddał do bezpłatnego użytkowania, bez pisemnej zgody właściciela.

Podobne postanowienie obowiązywały dotychczas w przypadku wynajmu okazjonalnego. W pozostałych przypadkach o eksmisji i prawie do lokalu zastępczego decyduje sąd.

Program Mieszkanie Plus kierowany jest przede wszystkim do osób, które posiadają zbyt wysokie dochody, by otrzymać mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na wolnym rynku. W pierwszej kolejności prawo do lokalu uzyskają rodziny wielodzietne. Natomiast wniosek o mieszkanie w ramach programu będzie mógł złożyć każdy. Chociaż w przypadku osób, które nie spełniają odpowiednich kryteriów, trzeba się będzie liczyć ze znacznie dłuższym czasem oczekiwania na lokal.

Program ma prowadzić do zwiększenia liczby mieszkań na wynajem dostępnych na rynku. Innym jego celem jest poprawa wskaźników dotyczących mobilności Polaków. W planach rządu jest wzrost do 2030 roku liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców z 363 do 435, czyli osiągnięcie średniej dla Unii Europejskiej. W tej chwili ponad 5 milionów Polaków żyje w warunkach określanych jako substandardowe. Oznacza to zły stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie

Źródło – Money.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.