Menu

Menu

Kontrola dostępu – nowy wymiar bezpieczeństwa dla firm

 

Kontrola dostępu to zdecydowanie jedna z najskuteczniejszych metod zapewniających wysokie bezpieczeństwo budynku. Nie tylko pozwala bowiem odpowiednio ochronić personel, majątek czy zasoby danej instytucji, ale również znacząco ułatwia zarządzanie obiektem, jednocześnie określając uprawnienia konkretnych osób. Z systemów bazujących na kontroli dostępu korzystają więc zarówno placówki rządowe czy publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa, mniejsze firmy, a nawet gospodarstwa domowe. Na czym dokładnie polega kontrola dostępu i dlaczego, warto ją zamontować?

Kontrola dostępu

System kontroli dostępu – co to właściwie jest?

Kontrola dostępu jest rozwiązaniem elektronicznym, opierającym się na działaniu specjalistycznego oprogramowania i rozmaitych metod służących do uwierzytelnienia uprawnień wybranych osób. Dzięki temu tylko określona grupa pracowników może swobodnie wejść, wyjść i skorzystać z danego pomieszczenia. Do tego rodzaju weryfikacji najczęściej stosuje się karty zbliżeniowe, czytniki kontroli dostępu, kody PIN, odciski palców, sterowniki bądź elektrozamki. Ze względu na to, że system na bieżąco zapisuje kto i o której godzinie uzyskał dostęp do drzwi, możliwe jest jeszcze efektywniejsze monitorowanie bezpieczeństwa w obiekcie. Z systemów kontroli dostępu zazwyczaj korzystają placówki, które wymagają zwiększonej ochrony danych osobowych pracowników i wykorzystywanych przez personel zasobów lub informacji. Głównie spotyka się je więc w firmach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem wrażliwych dokumentów, instytucjach zdrowotnych i publicznych oraz jednostkach badawczych.

Jak działa kontrola dostępu?

Administrator kontroli dostępu wydaje specjalne uprawnienia, na mocy których poszczególni pracownicy uzyskują wstęp do konkretnego pomieszczenia bądź całej strefy w budynku. Jednocześnie zastosowane oprogramowanie rejestruje i nadzoruje, kto dokładnie skorzystał z otrzymanego zezwolenia. Cały mechanizm bazuje na zainstalowanych wcześniej sterownikach odpowiadających za komunikację pomiędzy metodą weryfikacji (np. kartą zbliżeniową czy kodem PIN), a komputerem. Szczegółowe informacje dostarczane przez system w dużym stopniu ułatwiają kontrolę i rejestr zdarzeń w obiekcie. Administrator w każdej chwili może bowiem sprawdzić, co dzieje się w budynku, jakie osoby skorzystały z uprawnień lub spotkały się z odmową dostępu. Pracodawcy w ten sposób mogą też rozliczać swoich podwładnych z czasu pracy. Współczesne rozwiązania technologiczne wykorzystują również oprogramowania obsługiwane z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu da się monitorować bezpieczeństwo obiektu praktycznie z każdego miejsca na świecie.

Dlaczego warto skorzystać z systemu kontroli dostępu?

Nowoczesne systemy kontroli dostępu służą nie tylko osobom zarządzającym obiektem czy administratorom, ale również pracownikom. Przede wszystkim zapewniają im bezpieczeństwo oraz zwiększają ochronę mienia lub informacji, za które są odpowiedzialni. Ponadto w dużej mierze zapobiegają wstępowi osób trzecich, co zmniejsza ryzyko kradzieży i wandalizmu. Dlaczego jeszcze warto skorzystać z kontroli dostępu?

  • brak konieczności stosowania kluczy mechanicznych – tradycyjne klucze mechaniczne są coraz mniej funkcjonalne. Nie tylko doprowadzają do nieporozumień związanych z ich wydawaniem, ale również często giną, co wymaga natychmiastowej zmiany zamków. Dodatkowo są bardzo niepraktyczne, a etykietki z oznaczeniem numeru drzwi czy pomieszczenia mogą łatwo zostać wykorzystane przez osoby niepowołane;
  • szybsza ewakuacja w razie nagłych wypadków – inteligentny system kontroli dostępu umożliwia szybką ewakuację pracowników w przypadku pożaru czy ataku terrorystycznego;
  • skuteczne monitorowanie ruchu w obiekcie – administrator może wygodnie zarządzać pracą personalu oraz natychmiastowo reagować w sytuacjach kryzysowych czy nadużyciach;
  • większa elastyczność pracy personelu – pracownicy mogą wchodzić i wychodzić z budynku o dowolnej godzinie, bez konieczności meldowania się osobie nadzorującej;
  • oszczędność pieniędzy – elektroniczny system kontroli dostępu pozwala sporo zaoszczędzić w firmowym budżecie, zwłaszcza na zatrudnianiu dodatkowych pracowników ochrony.

Kontrola dostępu jest niezwykle użytecznym narzędziem, z którego obecnie może korzystać praktycznie każdy. Decydując się na wdrożenie takiego rozwiązania da się wyjątkowo efektywnie zarządzać obiektem, jednocześnie chroniąc istotne pomieszczenia przed niepowołanymi osobami. Warto więc, zamontować system kontroli dostępu, aby wprowadzić instytucję bądź firmę na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.