Menu

Menu

Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

Osoby, które pracowały poza granicami Polski, często mają prawo do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Niemniej jednak to sam podatnik musi wystąpić do właściwego urzędu z wnioskiem oraz odpowiednią dokumentacją. Zwrot podatku w przypadku każdego kraju jest bowiem prawem, a nie obowiązkiem. Jak go uzyskać?

zwrot podatku z zagranicy

Co kraj, to inne przepisy

Podatnicy, którzy pracowali poza granicami Polski, niestety nie uzyskają jednoznacznej odpowiedzi na to, w jaki sposób odzyskać nadpłacony podatek dochodowy. Jedynym aspektem wspólnym jest fakt, iż stosowną dokumentację należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Niemniej jednak na tym wszelkie podobieństwa się kończą. Każdy kraj wymaga bowiem innego rodzaju dokumentów, różna jest również procedura odzyskiwania podatku oraz czas na jego zwrot. Warto więc mieć świadomość, że zwrot podatku z Belgii uzyskiwany jest na innych zasadach, niż na przykład z Niemiec czy Holandii, choć wszystkie kraje należą przecież do jednej wspólnoty europejskiej. Tymczasem pomimo przynależności do Unii, każdy kraj ma prawo wdrażać własne procedury oraz stosować odmienne przepisy podatkowe, które dostosowane będą do jego realiów.

Zwrot podatku nie taki prosty

Aby odzyskać nadpłacony podatek dochodowy, trzeba więc znać się na przepisach obowiązujących w danym kraju. Warunkiem jest przede wszystkim sumienne rozliczenie się z urzędem, czyli złożenie deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie. Trudno bowiem domagać się zwrotu podatku, jeśli podatnik nie dopełnił swoich podstawowych obowiązków. Co więcej, problemem dla wielu podatników okazuje się być bariera językowa. Nie każdy bowiem doskonale zna język urzędowy kraju, w którym był zatrudniony. Jest to bardzo częste w przypadku prac sezonowych, do wykonywania których nie jest wymagana znajomość języka danego kraju. O tym, jak wygląda procedura zwrotu podatku z Holandii, czyli kraju, do którego co rok wyjeżdża pracować bardzo wielu naszych rodaków, można przeczytać na stronie https://holandia.org/zwrot-podatku/zwrot-podatku-z-holandia/. Warto jednak mieć świadomość, że wytyczne dotyczą jedynie Holandii, a nie każdego innego kraju europejskiego.

Z pomocą specjalistów

Samodzielne uzyskanie zwrotu podatku może okazać się bardzo trudne. Pierwszą, wspomnianą przeszkodą jest wspomniana wyżej bariera językowa. Niemniej jednak zwróćmy uwagę, że niewiele osób zna przepisy podatkowe kraju, w którym pracowały – nie jest to zresztą ich obowiązkiem. Jeśli jednak podatnik chce uzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego, powinien zgłosić się po pomoc do wyspecjalizowanego biura rozliczeniowego. Tam też zatrudnione są osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, a także grono zadowolonych klientów, dla których owy zwrot wywalczyły. Specjaliści służą nie tylko pomocą merytoryczną, ale również wsparciem na każdym etapie składania wniosku, a także w czasie oczekiwania na jego rozpatrzenie. Będą nas na bieżąco informować o wszelkich postępach w naszej sprawie, dzięki czemu będziemy mogli spokojnie czekać na decyzję zagranicznej skarbówki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.