Menu

Menu

Jak ograniczyć czynniki ryzyka instrumentów pochodnych?

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Spadek popytu na różnego rodzaju towary przyczynił się do obniżenia cen, a co za tym idzie – zmniejszenia przychodów ze sprzedaży. Kryzys oczywiście wpłynął też na rynek instrumentów pochodnych. W jaki sposób ograniczyć czynniki ryzyka?

instrumenty pochodne

Jakie zagrożenia dla przedsiębiorców przyniosła pandemia COVID-19?

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do spadku popytu na towary, czego skutkiem było obniżenie przychodów ze sprzedaży. Utrzymywanie się takiego stanu rzeczy może sprawić, że zabezpieczenie pozycji stanie się nieefektywne, a przedsiębiorcy zostaną wezwani do uzupełnienia depozytów zabezpieczających kontrakty terminowe zawarte jeszcze przed obniżką cen. Z problemami borykają się nie tylko przedsiębiorstwa obrotu oraz wytwórcy, ale też eksporterzy i importerzy, ze względu na ryzyko zwiększenia kosztów transakcji walutowych. W ich przypadku spadek popytu również może sprawić, że zabezpieczenie pozycji walutowych stanie się nieefektywne, a wartość kosztów ponoszonych w walutach obcych wzrośnie.

Wycena instrumentów finansowych

Instrumenty pochodne wykorzystywane jako zabezpieczenie kapitału przed ryzykiem rynkowym wymagają wcześniejszej wyceny. Ponieważ jest to proces dosyć skomplikowany, przedsiębiorcy najczęściej sięgają po specjalne narzędzia znacznie ułatwiające całe zadanie lub korzystają z pomocy specjalistów. W ten sposób wycena posiadanych walut i obligacji jest dokładniejsza. Warto też używać narzędzi pomocniczych, a więc programów pozwalających zweryfikować np. wycenę dokonaną przez podmioty zewnętrzne.

Tego typu rozwiązania wspomagają proces wyceny nawet dużych portfeli instrumentów finansowych, a specjalne aplikacje pozwalają przetestować uzyskane wyniki. Korzystając z nich, można też przeanalizować zmiany wartości wyceny instrumentów spowodowane zmianami stóp procentowych bądź też wyliczyć CVA i DVA.

Czynniki ryzyka instrumentów pochodnych

Wśród czynników ryzyka instrumentów pochodnych związanych z epidemią COVID-19 wymienia się m.in. konieczność uzupełnienia depozytów zabezpieczających, większą zmienność cen czy wzrost kosztów traknsakcyjnych w zakresie walut i stóp procentowych. Jednym z działań zaradczych w każdym z wymienionych przypadków jest analiza i aktualizacja prognoz w zakresach pozycji zabezpieczanych i zamknięcie ewentualnych zbędnych zabezpieczeń. Program przeznaczony do wyceny instrumentów finansowych, który pozwala przeanalizować wyniki wyceny z uwzględnieniem ich wrażliwości na zmiany czynników rynkowych oraz zmiany parametrów samego instrumentu, znacznie to zadanie ułatwi. Tego typu proste w obsłudze aplikacje doskonale sprawdzą się jako narzędzia pomocnicze. Dodatkowo wyniki można wyeksportować do dalszej analizy bądź w celach raportowych, co pozwala wykorzystywać je do planowania strategii firmy i podejmowania odpowiednich działań zmniejszających ryzyko inwestycyjne. Będą one także pomocnym narzędziem ułatwiającym współpracę z audytorem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.