Menu

Menu

Inwestycje zagraniczne w Polsce – zagrożenia

Inwestycje zagraniczneInwestycje zagraniczne w Polsce przekroczyły pół biliona złotych od czasu, gdy nasz kraj wstąpił do Unii Europejskiej. Najwięcej inwestują u nas firmy z: Niemiec, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W sektorze usług inwestycje zagraniczne koncentrują się głównie na handlu detalicznym i hurtowym. Natomiast w przemyśle na motoryzacji. Tak wynika z raportu „Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress–testy polskiej gospodarki w 2017 roku” przygotowanego przez ekspertów banku DNB i Deloitte.

Jak podkreślono w raporcie to handel i przemysł motoryzacyjny najbardziej odczują skutki odpływu kapitału zagranicznego w razie potencjalnego światowego kryzysu. Chociaż Polska jest ciągle atrakcyjnym miejscem do inwestowania, zagrożeniem pozostaje kondycja europejskiej gospodarki.

Dotychczas inwestycje zagraniczne były największe w sektorze usług – 63% ogółu. Z tego inwestycje w samym tylko handlu detalicznym i hurtowym stanowiły 16% ogółu. W sferze działalności finansowej i ubezpieczeniowej stanowiły natomiast 11% ogółu inwestycji zagranicznych. Udział nakładów w przemyśle wytwórczym stanowił 26%. W branżę motoryzacyjną zainwestowano 9% ogółu inwestycji zagranicznych, czyli 19 mld zł.

Inwestycje zagraniczne – jakie zagrożenia?

Autorzy raportu zwracają uwagę, że chociaż od ostatniego kryzysu upłynęło 10 lat, wiele problemów Europy nie zostało rozwiązanych. Sytuację pogarsza niestabilna sytuacja polityczna na kontynencie. Poziom inwestycji zagranicznych będzie więc zależał od skuteczności środków podejmowanych w celu rozwiązywania problemów gospodarczych poszczególnych państw Unii Europejskiej.

Największe ryzyko wystąpienia kryzysu gospodarczego dotyczy Włoch i Hiszpanii. Negatywnie na inwestycje może wpłynąć kryzys migracyjny i podział na Unię wielu prędkości przy ewentualnym pozostaniu naszego kraju w wolniejszej grupie. Aż 60% zagranicznych inwestycji stanowią reinwestowane zyski. Firmy mogą łatwo przeznaczyć je na inne cele.

Do Polski wpływa rocznie 40 mld zł w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej ich kwota przekroczyła 501 mld zł. Stanowi to 15% całości naszych nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Jednocześnie kwota ta znacznie przewyższa środki z rozwojowych funduszy europejskich, jakie Polska otrzymała od czasu wstąpienia do Unii.

Jak się jednak okazuje inwestycje zagraniczne w Polsce pochodzą aż w 96% z państw Unii Europejskiej. Światowe mocarstwa gospodarcze, przede wszystkim Stany Zjednoczone i Chiny są tu prawie nieobecne. Dlatego jakiekolwiek zawirowania na unijnym rynku mogą spowodować ich znaczny spadek.

Jak wynika z analizy Deloitte i DNB, polska gospodarka jest w tej chwili bardziej odporna na światową recesję niż w 2008 roku. Jednak ewentualny kryzys w Europie znacząco odbije się na wymianie handlowej z innymi krajami, chodzi przede wszystkim o spadek eksportu, oraz poziomie inwestycji zagranicznych.

Jeśli nie zajdą nieoczekiwane perturbacje na rynkach europejskich, prognozy gospodarcze dla Polski w 2017 roku mają być dobre. Tak wynika z oceny autorów raportu. Spodziewają się oni przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia inwestycji zagranicznych.

Źródło – Deloitte

 

Jedna odpowiedź do “Inwestycje zagraniczne w Polsce – zagrożenia”

  1. Peper pisze:

    W Polsce bardzo szybko rozwija się sektor motoryzacji, a to za sprawą głównie zagranicznych koncernów np. Mahle odgrywa w tym znaczącą rolę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.