Menu
Menu

EKF 2024: wzmocnienie konkurencyjności Europy może przynieść 400 mld euro rocznie

Pomimo technologicznego zaawansowania europejskie PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest o 27 proc. niższe niż w USA. Receptą na zniwelowanie różnicy w poziomie dobrobytu będzie zwiększenie globalnej konkurencyjności – wynika z raportu McKinsey Global Institute. Analizę zaprezentowano 10 czerwca podczas sesji inauguracyjnej Europejskiego Kongresu Finansowego.

sytuacja ekonomiczna - analiza

W opinii uczestników debaty „Przyspieszanie Europy. Jak zwiększyć inwestycje na rzecz konkurencyjności i wzrostu?” zmieniająca się sytuacja geoekonomiczna uwypukla nowe słabości Europy. − Zmieniają się epoki; to, co było kiedyś, nie pasuje do dzisiejszych czasów. Trzeba zacząć myśleć przez pryzmat globalizacji – mówił Lech Wałęsa, prezydent RP w latach 1990−1995, gość specjalny XIV Europejskiego Kongresu Finansowego.

Wzmocnić konkurencyjność Europy

Raport McKinsey Global Institute pokazuje, że Europa jest światowym liderem w redukcji emisji CO2, w większości wymiarów integracji gospodarczej i postępu społecznego. Jednak europejski PKB na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej, PPP) był w 2022 r. o 27 proc. niższy niż w USA.

Jeśli nie podejmie się działań na szeroką skalę w kluczowych dziedzinach, od energii po technologię i łańcuchy dostaw, wiodąca pozycja Europy w zakresie zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego może zostać zagrożona, obniżając standard życia Europejczyków – wskazał Sven Smit, członek zarządu McKinsey Global Institute. W jego opinii wzmocnienie konkurencyjności Europy w kluczowych obszarach może przynieść do 2030 r. nawet 400 mld euro wartości dodanej rocznie. Jednak bez dostępu do taniej energii i do nowych, skróconych łańcuchów dostaw w Europie będzie rosła inflacja. − Przykładowo Morze Czerwone ma teraz 60 proc. przepustowości. To oznacza, że 40 proc. floty handlowej opływa Afrykę, koszty rosną, a wraz z nimi inflacja. Dlatego w USA spada udział importu z Chin – największym eksporterem do Stanów stał się Meksyk  − mówił.  Dodał, że jeżeli Europa chce być niezależna od Chin, musi m.in. podwoić inwestycje w półprzewodniki.

Spadek napływu inwestycji

Marta Penczar, dyrektor EKF Research, przedstawiła analizę poziomu inwestycji bezpośrednich na poszczególnych kontynentach. Wynika z niej, że najwięcej inwestycji przyciągają kraje azjatyckie oraz północnoamerykańskie. W krajach europejskich nastąpił wyraźny spadek atrakcyjności inwestycyjnej. Wartość napływów finansowych w 2022 r. wyniosła 3,6 proc. To drastyczny spadek w porównaniu do 50,5 proc. w 2008 r.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, starał się odpowiedzieć na pytanie, czy globalne inwestycje oraz przepływy finansowe wspierają rozwój demokracji na świecie. − Teorie polityczne milczą na temat etyki przepływu kapitału, a wyniki badań pokazują brak statystycznie istotnej zależności między stanem demokracji w państwie a napływem kapitału na inwestycje (FDI). Większe znaczenie mają stopień rozwoju mierzony w PKB oraz odległość geograficzna – zaznaczył ekspert.

Zaznaczył, że napływ kapitału może wprawdzie wzmocnić pozycję grup prodemokratycznych, ale częściej opóźnia reformy, a nawet szkodzi krajowym instytucjom.

Demokratyzacja w sferze finansów

Zdaniem uczestników debaty rekomendowanym rozwiązaniem byłoby zwiększenie wagi stopnia demokratyzacji w ratingach kredytowych − rozwijanie finansowania opartego o marżę zależną od stopnia demokratyzacji. − Kraj, który odejdzie od demokracji, musiałby liczyć się z wyższymi odsetkami zadłużenia – zaznaczyła Marta Penczar.

W opinii Zbigniewa Jagiełły, prezesa zarządu PKO BP w latach 2009-2021, po 35 latach od transformacji ustrojowej w 1989 r. Polska jest w bardzo dobrym stanie. Jednak czekają ją nowe, trudne wyzwania. − W 1989 r. mieliśmy wyzwanie − zbudować kapitalizm bez kapitału. Możemy narzekać, że w Polsce nie ma wystarczającego kapitału, ale to nie znaczy, że nie mamy na czym budować. Nie mamy możliwości wpływu na wielkich graczy, musimy się skupić na Europie i Polsce, silnej przede wszystkim kapitałem prywatnym – podkreślił.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Odbywa się w dniach 10−12 czerwca w Sopocie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.