Menu

Menu

Agregaty hydrauliczne – podstawowe informacje i wprowadzenie do tematyki

Agregat to w technice określenie połączonego zespołu kilku maszyn, które mają razem wykonać pewną pracę. Agregat hydrauliczny to zespół odpowiedzialny za przygotowanie cieczy hydraulicznej i nadanie jej energii. Standardowo składa się z:

– zbiornikaAgregaty hydrauliczne

– pompy

– przyrządów wskazujących

– filtrów

– rozdzielaczy i zaworów

Zbiornik hydrauliczny zawiera w sobie zapas cieczy hydraulicznej, który umożliwia jej schładzanie i częściowe oczyszczanie.

Pompa odpowiedzialna jest za zasilenie układu hydraulicznego dostatecznie dużymi ilościami cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem.

Przyrządy wskazujące to m.in. manometr pokazujący ciśnienie oraz wskaźnik poziomu oleju.

Filtry mają za zadanie oczyszczenie oleju hydraulicznego z zanieczyszczeń na etapie przygotowania oleju. Jeden filtr siatkowy powinien znajdować się na powrocie do zbiornika.

Rozdzielacze i zawory przemysłowe mają za zadanie przygotować agregat do transportu i odpowiednio kierować przepływem oleju. Zawór bezpieczeństwa pilnuje, by ciśnienie nie przekroczyło poziomu niebezpiecznego dla układu, przede wszystkim pompy. Zawór przelewowy kieruje nadmiarowe ilości cieczy tłoczonej przez pompę z powrotem do zbiornika.

Jak dobrać agregat hydrauliczny do potrzeb układu?

Pod kątem zbiornika:

W obiegu otwartym pojemność zbiornika powinna być co najmniej dwa do trzech razy większa niż minutowa wydajność pompy. W układzie hydraulicznym maszyny budowlanej, drogowej lub transportowej zawartość cieczy w zbiorniku jest około 3 razy większa od łącznej pojemności skokowej wszystkich siłowników. Ta proporcja może być zmniejszona do 2-2,5 raza, jeśli stosunek pojemności skokowej siłowników do wydajności pompy jest bardzo duży.

W znacznie rzadziej stosowanym obiegu zamkniętym, to znaczy takim, gdzie czynne powierzchnie obu stron tłoka siłownika są jednakowe, potrzebny jest znacznie mniejszy zbiornik kompensacyjny, potrzebny właściwie tylko ze względu na nieuniknione straty spowodowane przez nieszczelności.

Pod kątem pompy:

Podstawowe dane charakterystyczne pomp do wydajność i ciśnienie przy ustalonej prędkości obrotowej elementu pędnego. Wydajność pompy to ilość cieczy roboczej dostarczanej przez pompę w danej jednostce czasu. Przy doborze pompy pod uwagę należy brać: wydajność, dopuszczalne najwyższe ciśnienie, hałaśliwość oraz sprawność.

Moc przekazywana przez pompę do cieczy wyraża się w zależności Phydr=p*Q*η, gdzie

p – dopuszczalne najwyższe ciśnienie (zwykle ograniczane zaworem bezpieczeństwa)

Q – wydajność

η – sprawność

Potrzebna wydajność pompy zależy od żądanej prędkości ruchu siłownika i objętości skokowej siłownika. Wydajność potrzebna do wykonania suwu roboczego siłownika wynosi Q = V/t, gdzie

Q – wydajność

V – objętość skokowa

t – czas ruchu

Wydajność pompy powinna pokrywać zapotrzebowanie siłowników w energię w każdym momencie działania cyklu, z uwzględnieniem pewnego zapasu. Nie oznacza to, że należy po prostu zsumować objętości wszystkich siłowników w układzie, bo te zwykle nie działają w tym samym czasie. Wyższe ciśnienie tłoczenia powoduje zmniejszenie się wydajności pompy. Pompa musi być w stanie wytwarzać ciśnienie wystarczające, by zapewnić wystarczającą ilość siły dla siłowników w każdym momencie cyklu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.