Menu
Menu

31 maja Kongres Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych online

60 ekspertów i 13 paneli tematycznych, a drugiego dnia 8 godzin praktycznych warsztatów – tak przedstawia się plan II Kongresu Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, który odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca. Wydarzenie online jest adresowane do spółek giełdowych, stojących przed wyzwaniem wdrożenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN2021). Te zaczną obowiązywać 1 lipca.

 

Pierwsze dobre praktyki dla spółek giełdowych wprowadzono 5 lat temu. W marcu br. ogłoszono nowe zasady − „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN2021), opracowane przez ekspertów, członków Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego. Wejdą one w życie już 1 lipca.

Zmiany w obszarze ESG

W ramach wdrażanych zmian spółki zostały zobowiązane do przyjęcia strategii biznesowej uwzględniającej mierzalne cele i planowane działania z zakresu ESG (z ang. Environmental, Social and Corporate Goverance − środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). W ich sprawnym wdrożeniu może pomóc doświadczenie liderów rynkowych, którzy od lat z sukcesem prowadzą działalność w oparciu o te praktyki.

Wierzę, że duże zmiany można osiągnąć, zaczynając od małych kroków oraz wymieniania się dobrymi praktykami pomiędzy organizacjami. Zgodnie z tą ideą powstał Kongres Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, będący odpowiedzią na aktualne potrzeby osób zarządzających spółkami notowanymi na giełdzie. Chcemy ułatwić im dostosowanie się i sprawne wdrożenie nowych dobrych praktyk – mówi Victoria Iwanowska, organizatorka Kongresu.

Więcej kobiet w zarządach spółek?

Jak dodaje, jedną ze zmian jest zapewnienie udziału minimum 30 proc. kobiet w radach nadzorczych i zarządach. − Są firmy, które spełniają to kryterium od wielu lat, dlatego warto się od nich uczyć. Panele oraz warsztaty mają na celu zaprezentowanie uczestnikom, jak liderzy rynku wdrażają zmiany, a także wymianę doświadczeń pomiędzy spółkami. To zapewni zarówno wiedzę merytoryczną, jak i konkretne przykłady oparte na sprawdzonych działaniach – uzasadnia Iwanowska.

Teoria i praktyka z ekspertami

Panele skupią się na takich zagadnieniach, jak ład korporacyjny, relacje inwestorskie, raportowanie, polityka różnorodności, komunikacja oraz nowe technologie. 8-godzinne warsztaty obejmą zróżnicowaną tematykę polityki informacyjnej, polityki różnorodności, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance oraz WZ i relacji z akcjonariuszami. Z kolei podczas pogłębionych warsztatów „Jak raportować” uczestnicy poznają dobre praktyki spółek giełdowych w zakresie raportowania według nowych zasad oraz teorię i praktykę ESG na parkiecie, a także dowiedzą się, jak stworzyć dobre equity story.

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w marcu br. pod hasłem „Zawodowo budujemy odporność” i dotyczyła sprawdzonych działań podczas pandemii. Wzięło w niej udział ponad 100 panelistów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i radami, jak prowadzić biznes w czasie pandemii, odnosić sukcesy i wzmacniać firmę. II edycja obejmie trzy etapy:

– 31 maja 2021 – I dzień Kongresu – 13 paneli tematycznych

– 1 czerwca 2021 – II dzień Kongresu – 8 godzin – 4 praktyczne warsztaty

– 3 pogłębione całodniowe warsztaty „Jak raportować DPSN 2021”.

Podstawowy pakiet dla uczestników Kongresu jest darmowy, przy czym można zdecydować się na pakiety z dostępem do pełnej oferty z dodatkowymi warsztatami.

Pełna lista ekspertów oraz szczegóły wydarzenia są dostępne na stronie: www.KongresDobrychPraktyk.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.