Menu
 • Menu

  Zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi – liberalizacja sprzedaży

  Zmiana zasad obrotu gruntamiMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce wprowadzić zmiany w ustawie umożliwiające zakup ziemi o powierzchni do 1 ha osobom, które nie są związane z rolnictwem. Jak podaje na swoim portalu Polskie Radio, zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi dotyczyć będzie również możliwości zakupu przez deweloperów działek na terenie miast.

  Od dwóch lat – informuje Polskie Radio – obowiązują przepisy, zgodnie z którymi możliwość nabywania ziemi rolnej posiadają jedynie rolnicy. Kupujący musi posiadać kwalifikacje rolnicze, musi również zamieszkiwać gminę, w której dokona zakupu a powierzchnia jego gruntów w tej gminie nie może być większa od 300 ha.

  Obok rolników grunty rolne mogą jeszcze kupować między innymi: osoby bliskie względem zbywcy, Agencja Nieruchomości Rolnych, jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki oraz inne związki wyznaniowe. Prawo do zakupu można również uzyskać na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

  Zdaniem ekspertów, ustawa zahamowało obrót ziemią w Polsce. Z drugiej jednak strony zatrzymała lawinowy wzrost cen gruntów rolnych. Jak powiedział gość programu pierwszego Polskiego Radia Bartosz Turek, analityk Open Finance:

  W latach 2004 – 2015 mieliśmy do czynienia z niesamowitym wzrostem cen ziemi rolnej. Jeszcze pod koniec 2004 roku za hektar płacono nieco ponad 6 tys. złotych, a teraz to jest ponad 38 tys. złotych. Czyli wzrost wyniósł ponad 500 proc., a średnio rocznie było to ok. 17 proc. Oczywiście, w dłuższym terminie taka dynamika była nie do utrzymania.

  Zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi z 2016 roku doprowadziła do spadku sprzedaży

  Jak wylicza Turek, w 2017 roku liczba transakcji na rynku obrotu ziemią spadła o 17,6 procent w porównaniu z rokiem 2016. Zmniejszyła się również powierzchnia nabywanej ziemi. Według cytowanego przez Polskie Radio Pawła Wyrzykowskiego, analityka BGŻ BNP Paribas przyczynę tego spadku stanowiło ograniczenie maksymalnej powierzchni gospodarstwa do 300 ha.

  Chociaż konieczność uzyskania zgody KOWR dla podmiotów nieuprawnionych ograniczyła nieco sprzedaż, działania tej instytucji nie były bardzo restrykcyjne. Jak mówi Wyrzykowski, z 18 tysięcy złożonych wniosków w 2017 roku aż 80 procent rozpatrzono pozytywnie. Również w 2018 roku odsetek pozytywnych decyzji utrzymuje się na poziomie 80 proc.

  Zmiana zasad obrotu gruntami wprowadzona 2 lata temu doprowadziła do zahamowania wzrostu cen ziemi. Wzrost cen zwolnił w 2017 roku do niecałych 4 procent w skali rocznej.

  Jak mówi Bartosz Turek: W połowie tego roku hektar ziemi ornej kosztował trochę ponad 38 tys. złotych, w skali całego kraju. Mamy tu jednak duże rozróżnienie, jeśli chodzi o konkretne lokalizacje. W okolicach dużych miast zdarzają się ceny w wysokości 100, 200, 300 tys. za hektar. Ale to są ziemie bardzo intensywnie wykorzystywane, i tam często rolnikom opłaca się nawet tak dużo zapłacić, po to aby później zarobić na takim zakupie. (cytat za Polskim Radiem)

  W 2018 roku dynamika wzrostu cen ponownie się zwiększała

  Jak jednak zauważa Paweł Wyrzykowski, w 2018 roku ceny ponownie zaczęły rosnąć. W II kwartale wzrost ten wyniósł już 6,3 proc. Od czasu wejścia w życie ustawy z 2016 roku ceny gruntów rolnych zwiększyły się o 14 proc. Trzeba jednak pamiętać, że nieznane są jeszcze dane z III kwartał 2018 roku.

  Ceny gruntów rolnych różnią się w zależności od województwa. Największy popyt a zarazem najwyższe ceny zanotowano w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W tych rejonach spotyka się również gleby o najwyższej jakości.

  Według cytowanych przez Polskie Radio danych Eurostatu na lata 2016 – 2017 ceny gruntów rolnych w Polsce należą do najwyższych w regionie. Wśród krajów postkomunistycznych jedynie na Słowacji osiągnęły one wyższy poziom. Średnio są tam 2 razy wyższe niż u nas.

  Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, najdrożej ziemię sprzedaje się w Holandii. Cena za hektar przekracza tam 60 tysięcy euro. W bliskim Holandii Luksemburgu hektar kosztuje już tylko 36 tys. W krajach takich jak Rumunia, Łotwa, Estonia i Węgry ziemia jest kilkukrotnie tańsza niż w Polsce.

  “Mała rewolucja” w systemie obrotu ziemią

  Proponowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi określana jest przez Polskie Radio jako “mała rewolucja”. Możliwa ma się stać sprzedaż ziemi o powierzchni poniżej 1 ha również osobom, które nie są rolnikami.

  Jak mówi Bartosz Turek: To rzeczywiście rewolucyjna zmiana. Bo w tym momencie, osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, może kupić co najwyżej 30 arów, albo 50 arów, jeżeli na tej działce będą też zabudowania, czyli dom, obejście, takie małe gospodarstwo. Jeżeli ktoś chciałby więcej, to musi uzyskać specjalne pozwolenie od prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ewentualny nabywca musi pokazać, że ma kwalifikacje, a później przez 10 lat nie może sprzedać zakupionej ziemi. (cytat za Polskim Radiem)

  Zmiana zasad obrotu gruntami oznacza również większą liczbę działek budowlanych w miastach. Deweloperzy będą mogli swobodnie kupować ziemię na terenie miast i przeznaczać ją pod zabudowę. Cytowany przez Polskie Radio Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku firm Deweloperskich ocenia zmianę jako nieidealną ale pozytywną.

  Uważa on, że zmiana w większości przypadków będzie wystarczająca. Celem nowelizacji ustawy jest między innymi zwiększenie możliwości firm budowlanych w miastach. Dzięki zwiększeniu dostępności działek budowlanych deweloperzy będą mogli zwiększyć liczbę oferowanych lokali, co doprowadzi prawdopodobnie do obniżenia cen mieszkań.

  Zmiana zasad obrotu gruntami wprowadza również wolny obrót ziemią licytowaną przez komorników. Takie rozwiązanie – twierdzi Bartosz Turek – zachęci banki do ułatwień przy udzielaniu kredytów pod zastaw dla rolników. Na skutek nowelizacji udzielanie kredytów pod zastaw stanie się mniej kosztowne dla instytucji finansowych.

  Wzrost cen gruntów przyśpieszy

  Jak twierdzi Bartosz Turek, zmiana zasad obrotu gruntami przyczyni się do wzrostu cen ziemi. Zwiększenie możliwości zakupu sprawi, że więcej osób fizycznych i prawnych, będzie zainteresowanych zakupem gruntów. Ekspert nie przewiduje jednak powrotu do sytuacji z lat 2004 – 2015, kiedy ceny rosły w kilkunastoprocentowym tempie rocznie.

  Rolnicy uzyskają możliwość sprzedaży również większych działek. Wystarczy podzielić je na kilka odrębnych o powierzchni do 1 ha. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce również skrócić okres, w którym nie można sprzedać zakupionej ziemi z 10 do 5 lat.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: Polskie Radio

  Jedna odpowiedź do “Zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi – liberalizacja sprzedaży”

  1. Ustawa rolna pisze:

   Ustawę podam do sądu żeby nie można było swobodnie obracać swoim prywatnym majątkiem w Państwie demokratycznym.Swobodny obrót zrobił że sporo firm zarabiało na tym…. W traktacie,który rząd podpisał w 2003 roku napisane jest, że w „żadnym przypadku obywatele Państw Członkowskich […] nie mogą być traktowane w sposób mniej korzystny, w zakresie nabywania gruntów rolnych i leśnych niż w dniu podpisania Traktatu o Przystąpieniu”.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *