Menu
 • Menu

  XV FORUM EKOLOGICZNE BRANŻY CHEMICZNEJ

   

  Przed Nami XV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej – kolejna edycja jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli krajowej branży chemicznej.

  3 i 4 października 2018 r. w Toruniu spotkają się przedstawiciele najważniejszych firm z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu, przedstawiciele administracji, naukowcy. Przez dwa dni uczestnicy Forum będą dyskutować o kierunkach rozwoju, wyzwaniach stojących przed branżą w obszarze jej odpowiedzialności za środowisko oraz szukać optymalnych rozwiązań dla całego sektora.

  Forum jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle chemicznym w Polsce.

  Tematyka tegorocznego Forum jest związana ze środowiskową odpowiedzialnością Polskiej Chemii, kluczowymi kwestiami związanymi z oddziaływaniem na środowisko, regulacjami dotyczącymi gospodarki wodnej, ochrony powietrza i ziemi oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym.

  „Polski przemysł chemiczny od lat podejmuje mnóstwo działań wynikających z troski o odbiorców i środowisko naturalne. Polska Chemia jest odpowiedzialną gałęzią przemysłu. Poczucie odpowiedzialności za oddziaływanie na środowisko naturalne, społeczności lokalne, inne branże czy całą gospodarkę stawia nas w roli lidera pośród innych sektorów przemysłowych” – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która już po raz piętnasty jest wraz z Sekretariatem Programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®) współorganizatorem wydarzenia.

  Polska Chemia jest prośrodowiskowym sektorem, dla którego jednym z najważniejszych kierunków inwestowania są działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

  „Na projekty chroniące powietrze i klimat branża przeznacza aż 91% środków wszystkich ekologicznych inwestycji. Kolejnym obszarem inwestycyjnym jest gospodarka ściekowa i ochrona wód, na którą przeznaczamy 8% nakładów, a pozostały 1% jest inwestowany w proekologiczne rozwiązania związane z gospodarką odpadami, ochroną gleb, wód podziemnych i powierzchniowych. Wszystkie te działania już teraz przynoszą konkretne i bardzo dobre rezultaty. Ostatnie lata realizacji naszych prośrodowiskowych zobowiązań pokazują, że ponad 40% zakładów ograniczyło emisje do powietrza, a wszystkie krajowe fabryki znacząco zmniejszyły emisję lotnych związków organicznych i pyłów.” – podkreśla Prezes Tomasz Zieliński.

  Przedstawiamy Państwu ramową agendę tegorocznego Forum:

  3 października 2018 r. (ŚRODA)

  RESPONSIBLE CARE W POLSCE

  Responsible Care – prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie.
  W Polsce pn. „Odpowiedzialność i Troska” prowadzony od ponad 25 lat. Jak wyglądała jego realizacja przez ostatni rok? Jakie są jego efekty? Jakie wartości programu widzą Realizatorzy?

   ODPOWIEDZIALNIE ZA ŚRODOWISKO

  DEBATA STRATEGICZNA: Polska Chemia, Polska Gospodarka, wspólna odpowiedzialność za środowisko

  Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny środowiskowo i społecznie. Jak branża chroni środowisko naturalne i jak w nie inwestuje? Jaka jest rola administracji publicznej w realizowaniu krajowej polityki prośrodowiskowej? Cele zrównoważonego rozwoju, a rozwój Polskiej Chemii –przykłady dobrych praktyk.

  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

  Jak skutecznie chronić instalacje chemiczne przed wybuchem? Jak ograniczyć jego wpływ na otoczenie? Analiza i ocena ryzyka. Nowe standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z normą ISO 45001.

   GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA     

  Realizacja zapisów nowej ustawy Prawo wodne – doświadczenia po pierwszym roku obowiązywania regulacji prawnych. Czy czekają nas kolejne zmiany? Nowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej.

   ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. OCHRONA POWIETRZA I ZIEMI

  Problematyka i nowe rozwiązania w zakresie ochrony powietrza i ziemi. Ocena oddziaływania na środowisko na nowych zasadach. Nowy dokument referencyjny BAT dla chemii – co czeka branżę?

  4 października 2018 r. (CZWARTEK)

   

  TRANSFORMACJA KU GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

  DEBATA: GOZ odległą wizją przyszłości czy realnym scenariuszem?

  Czym tak naprawdę jest GOZ? Dwa różne punkty widzenia – czy możliwy jest kompromis? Jak wykorzystać potencjał branży do wdrożenia i realizacji założeń nowego modelu gospodarki?

  ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI – WARSZTATY

  Szczegółowe informacje na: www.rc.com.pl

  Światowy program Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”) jest realizowany w Polsce od 25 lat, pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce Realizatorami Programu są firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *