Menu
 • Menu

  Wzrost PKB strefy euro będzie wyższy – nowe prognozy KE

  Wzrost PKB strefy euroKomisja Europejska podniosła prognozy. Wzrost PKB strefy euro wyniesie w 2018 roku 2,3% i będzie najwyższy od 10 lat. Jesienią KE przewidywała wzrost na poziomie 2,1% – pisze Dziennik “Gazeta Prawna”. W roku 2017 gospodarka rozwijała się szybciej, niż przewidywano. Wzrost PKB strefy euro wyniósł wtedy 2,4% wobec prognozowanych 2,2%. Poprawę koniunktury odnotowano również w całej Unii Europejskiej.

  Jeśli chodzi o 2019 rok, prognozy są mniej optymistyczne. Gospodarka strefy ma urosnąć wtedy o 2%. Ale i te prognozy są lepsze niż wcześniejsze, kiedy przewidywano 1,9%. Jak pisze Dziennik “Gazeta Prawna”, unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici powiedział, że w nowy rok europejska gospodarka wchodzi w bardzo dobrej kondycji. Wzrost PKB strefy euro jest najwyższy od czasu kryzysu. Zaczyna wzrastać poziom inwestycji. Maleją natomiast bezrobocie i deficyt.

  Według komisarza obecny wzrost jest bardziej zrównoważony niż ten sprzed kryzysu 2008 roku i przy mądrej polityce fiskalnej oraz reformach strukturalnych może stać się zjawiskiem trwałym. W Brukseli można usłyszeć również głosy, by okres dobrej koniunktury wykorzystać dla pogłębienia unii gospodarczej i walutowej.

  Na dobre prognozy dla strefy euro – zdaniem Komisji Europejskiej – wpływają: koniunktura gospodarcza w całej Europie i na świecie, ożywienie na rynku pracy i dobre nastroje gospodarcze.

  Wzrost PKB strefy euro a jednocześnie niska inflacja

  Analitycy Komisji Europejskiej twierdzą, że najbliższe 2 lata sprzyjać będą również inwestycjom. Na ich wzrost wpłyną: duży popyt, wysokie wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych oraz dobre warunki finansowania – pisze Dziennik “Gazeta Prawna”.

  Jednocześnie prognozy mówią o niskiej inflacji. Inflacja bazowa (liczona bez cen energii i nieprzetworzonej żywności) ograniczana będzie przez powolne wychodzenie z zastoju na rynku pracy i słabą presję płacową. Na inflację zasadniczą wpływać będą natomiast rosnące ceny energii. Inflacja w 2018 roku ma pozostać na poziomie 15%, jak w roku ubiegłym. Niewielki wzrost przewiduje się za to na rok 2019. Wtedy ceny urosną o 1,6%.

  Zdaniem analityków w perspektywie krótkoterminowej wzrost PKB strefy euro może być wyższy od planowanego. Sprzyja temu wysoki poziom nastrojów. Natomiast czynnikami ryzyka są: napięcia geopolityczne, promowanie protekcjonistycznej polityki w świecie oraz kształt porozumienie w sprawie Brexitu.

  Tworząc prognozę na rok 2019, Komisja przyjęła założenie, że rozmowy z Wielką Brytanią umożliwią utrzymanie jej stosunków z UE w obecnym kształcie. Oczywiście takie założenie poczyniono jedynie w celu stworzenia prognozy i nie będzie ono miało żadnego wpływu na negocjacje w sprawie opuszczenie przez ten kraj Unii Europejskiej.

  KE podniosła prognozę wzrostu również dla Polski.

  Źródło – Dziennik “Gazeta Prawna”

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *