Menu
 • Menu

  Wzrost gospodarczy w 2018 roku – Polska w czołówce europejskiej

  Wzrost gospodarczy w 2018 rokuWstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego mówią o wzroście Produktu Krajowego Brutto w naszym kraju na poziomie 5,1 proc. Jak powiedziała dla Polskiej Agencji Prasowej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, polski wzrost gospodarczy w 2018 roku był jednym z najwyższych w Europie.

  Tegoroczny wynik jest lepszy o 0,3 punktu procentowego niż w 2017 roku. Wtedy polska gospodarka urosła o 4,8 proc. Po dobrym roku 2017, ubiegły był jeszcze lepszy – skomentowała Emilewicz. Dodała, że wysoki wzrost gospodarczy w 2018 roku miał miejsce w warunkach o wiele gorszej koniunktury na świecie.

  Strefa euro zanotowała silniejsze od przewidywanego spowolnienie. Dotyczy to przede wszystkim wyników dla największej gospodarki europejskiej – Niemiec. Na gospodarkę europejską negatywnie wpływają też obawy dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

  Jak powiedziała dla PAP minister przedsiębiorczości i technologii, najbardziej na polski wzrost gospodarczy w 2018 roku wpływa konsumpcja prywatna. Zwiększyła się ona o 4,5 procenta rok do roku. Zadecydowała o tym dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych wynikająca między innymi ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

  W ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 7,1 proc. Pozytywnie na sytuację gospodarstw domowych wpływało również niskie bezrobocie. Stopa rejestrowanego bezrobocia w ubiegłym roku wyniosła 5,8 proc.

  Mimo wzrostu dochodów inflacja pozostała jednak na niskim poziomie, co również doprowadziło do zwiększenia się konsumpcji indywidualnej. W 2018 roku zanotowano wzrost cen na poziomie zaledwie 1,6 proc.

  Wysoki wzrost gospodarczy w 2018 roku trudny do utrzymania w roku 2019

  W roku 2018 odnotowano znaczny wzrost inwestycji prywatnych i publicznych. Nakłady na środki trwałe zwiększyły się aż o 7,3 procenta. Oznacza to – znaniem Emilewicz – że w rok 2019 polska gospodarka weszła w bardzo dobrej kondycji.

  Jednak – zdaniem minister – wysoki poziom wzrostu Produktu Krajowego Brutto w tym roku będzie trudny do utrzymania. Nasz kraj znalazł się na szczycie koniunktury a na rok bieżący zapowiadane jest spowolnienie na świecie. Dlatego należy się spodziewać wyhamowania do około 4 procent wzrostu.

  W ustawie budżetowej przewidziano, że gospodarka rozwijać się będzie w tempie 3,8 proc. Dodać tu można, że prognozy wzrostu PKB dla Niemiec zostały zmniejszone do 1 procenta na 2019 rok. W 2018 roku wyniósł on 1,8 proc.

  Polski wzrost gospodarczy w 2018 roku był jednym z najwyższych w okresie od 2000 roku. Wyniki na podobnym poziomie polska gospodarka zanotowała w roku 2004 i w roku 2011. Natomiast znacząco szybszy rozwój gospodarki na poziomie między 6 a 7 procent miał miejsce w latach 2006 – 2007.

  Autor: PAP
  Źródło: Wojciech Ostrowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *