Menu
 • Menu

  WMS – sprawne zarządzanie magazynem

  Magazynowy system informatyczny to innowacyjne rozwiązanie dla firm o zróżnicowanej wielkości oraz skali prowadzonej działalności. Program służy do koordynowania oraz usprawniania prac magazynowych, co wpływa na optymalizację przeprowadzanych procesów. Czym dokładnie jest WMS oraz jakie płyną z niego korzyści? Sprawdźmy.

  System WMS

  Czym jest magazynowy system informatyczny?

  System WMS (Warehouse Management System) to magazynowy system informatyczny wykorzystywany w logistyce. System eliminuje papierowe wydruki a wszystkie operacje magazynowe wykonywane są za pomocą przenośnego terminala radiowego – skanera. Towary identyfikowane są automatycznie za pomocą kodów kreskowych lub RFID. Całość pracy magazynu kontrolują automatycznie algorytmy zaszyte w systemie.

  Jest również możliwe planowanie oraz weryfikowanie bieżącej pracy magazynu za pomocą aplikacji desktopowej uruchamianej w biurze przez osoby odpowiedzialne za pracę magazynu. Program ułatwia zarządzanie ruchem produktów w magazynach, dostarczając wielu korzyści oraz cennych rozwiązań. Systemy WMS są wyspecjalizowane w kierunku usprawniania procesów zachodzących w magazynach.

  Niosą one dużą wartość dla usługodawców logistycznych, którzy prowadzą działalność obracając codziennie dużą ilością różnorodnych jednostek logistycznych od wielu dostawców, mających trafić do różnorodnego grona odbiorców. Ważne, aby system zarządzania magazynem współpracował oraz wspierał działanie systemu ERP. Płynny przepływ informacji pomiędzy tymi dwoma platformami oraz ujednolicenie standardów przekazywania informacji, znacznie ułatwia zarządzanie magazynem. Innowacyjne oprogramowania powinny więc gwarantować obsługę różnorodnych danych w obydwóch programach oraz sprawnie przekazywać je między sobą. Pozwala to na niemalże całkowite zautomatyzowanie ruchu w magazynach z użyciem systemu WMS.

  Przykładem innowacyjnego programu WMS, który podąża za potrzebami firm logistycznych oraz wspiera je w codziennym działaniu, jest INFINITE WMS. Platforma współpracuje z dowolnym systemem ERP wykorzystywanym w konkretnej firmie. Może on obsługiwać zarówno małych, jak i dużych klientów o zróżnicowanej skali prowadzonej działalności i dowolnej liczbie oddziałów oraz magazynów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://infinite.pl/oferta/sys-wms.html.

  Zastosowanie WMS

  System WMS to cenne rozwiązanie z punktu widzenia funkcjonowania magazynu. Dzięki niemu możliwe jest przyjęcie towaru na podstawie przesłanego na skaner elektroniczny dokumentu zamówienia. Jest to duże ułatwienie dla pracownika magazynu, który dla dopełnienia całości musi jedynie zeskanować kod kreskowy, przez co potwierdza fizyczne przyjęcie. WMS w pełni automatyzuje również proces wydawania towaru z magazynu do klienta. System wskazuje magazynierowi składającemu zamówienia najkrótszą trasę oraz dostarcza aktualnych informacji na temat dostępności, lokalizacji oraz podstawowych cech danego asortymentu, dzięki temu kompletacja odbywa się optymalnie i jak najszybciej.

  Magazynowy system informatyczny umożliwia dodatkowo tworzenie oraz zapisywanie historii obrotu towarem w całym łańcuchu dostaw (Traceability) oraz pracy magazynierów, co pozwala prześledzić wszystkie ruchy towaru oraz skontrolować dokładność i efektywności czasu pracy magazynierów. Skanerowa kontrola oraz inwentaryzacja towaru umożliwia też konfrontację zrealizowanych wydań i zewidencjonowanych stanów magazynowych ze stanami faktycznymi, co dodatkowo podniesie jakość obsługi klienta oraz zmniejsza ilość strat na magazynie.

  Dobrze zorganizowana obsługa procesów magazynowych jest szczególnie ceniona w dużych centrach logistycznych, gdzie ruch towarów przebiega w sposób ciągły. W tym samym momencie do magazynu przyjmowane są towary, a jednocześnie prowadzona jest wysyłka do docelowych klientów. Zautomatyzowanie tych operacji przy pomocy systemu WMS pozwala na kontrolę prawidłowości procesu praktycznie w każdym momencie, bez konieczności uciążliwego oraz długotrwałego przeliczania towaru na regałach magazynowych.

  System WMS

  Główna funkcja systemów WMS

  Z punktu widzenia rentowności funkcjonowania magazynów, bardzo istotną rolą dla firm logistycznych jest możliwość dokładnego zaplanowania wysyłek towaru z magazynu, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów. Skrócenie czasu magazynowania poszczególnych towarów obniża koszty związane z tak zwanym zamrożeniem kapitału obrotowego, który jest konieczny do zapewnienia płynności funkcjonowania magazynu. Poprawa płynności jest możliwa dzięki zintegrowaniu systemu WMS z innymi systemami, z których korzysta dana firma logistyczna.

  Dlaczego warto wdrożyć system WMS?

  Podążające z duchem czasów oraz innowacyjne systemy zarządzania magazynem, takie jak INFINITE WMS, niosą ze sobą niemalże same korzyści z punktu widzenia codziennej pracy magazynów oraz ich opłacalności. Najważniejszą z nich jest ograniczenie kosztów logistycznych i redukcja do minimum strat w magazynach. Automatyzacja oznacza jednocześnie sprawniejszą obsługę wszystkich klientów.

  Usprawnienie pracy magazyniera następuje poprzez szybsze, a także dokładniejsze zarządzanie poszczególnymi partiami towarów oraz skróceniem czasu, który trzeba poświęcić na przyjęcie, realokacje i wydanie z magazynu. Cenną funkcją jest również możliwość sprawdzenia, w jakiej lokalizacji znajduje się konkretny produkt, jeśli zachodzi potrzeba jego szybkiego odnalezienia. System WMS wykorzystuje specjalne algorytmy oraz ścieżki kompletacji, aby w pełni optymalizować pracę magazynu oraz nieustannie podnosić jakość obsługi klienta, co jest tutaj priorytetem. Dodatkowo skalowalność platformy umożliwia równoczesne kontrolowanie nie tylko jednego, ale wielu magazynów.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *