Menu

Menu

Wkrótce nowe zasady w spółkach giełdowych

ejśW ramach dwudniowego Kongresu Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, który miał miejsce od 31 maja do 1 czerwca, odbyło się 13 paneli tematycznych oraz praktyczne warsztaty. Wiodącym tematem wydarzenia był nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego, które szczególny nacisk kładą na raportowanie pozafinansowe oraz ESG.

Kongres, w którym wzięło udział aż 25 proc. spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, miał na celu ułatwienie im wdrożenia nowego zestawu dobrych praktyk (DPSP2021) w spółkach giełdowych. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

Co ważne, zgodnie z wprowadzoną regułą „stosuj lub wyjaśnij” (comply or explain) każda spółka zobowiązuje się do publikacji aktualnej informacji stosowania poszczególnych zasad, a gdy którejś z nich się nie przestrzega, spółka powinna wytłumaczyć się z niestosowania jej, podając okoliczności wyjaśniające.

Ład korporacyjny kluczem do sukcesu

Podczas Kongresu szczególny nacisk położono na wdrożenie działań z zakresu ESG, czyli wpływu organizacji na ochronę środowiska, dbanie o społeczeństwo i wprowadzenie ładu korporacyjnego. Zagadnienia te przybliżali eksperci oraz członkowie firm, które od lat działają zgodnie z zasadami ESG.

Dlaczego ład korporacyjny jest tak istotny? Przede wszystkim dlatego, że pomaga wypracować najlepszy model biznesowy, z którego spółka może czerpać wymierne korzyści, takie jak wzrost kapitalizacji, wzrost zaufania do niej i dobre relacje inwestorskie. Warte pokreślenia jest, że ładu korporacyjnego nie można wdrażać na skróty.

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

Równie ważne z punktu widzenia spółek jest zastosowanie zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. − Realizując aspekty związane z ESG, wierzymy, że pozyskamy nowych inwestorów długoterminowych, ale również klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na zrównoważony rozwój. To nowy i szybko rozwijający się sposób zarządzania, który z pewnością będzie zyskiwał na znaczeniu. Najlepsza rada dla mniejszych firm chcących wdrażać ESG to zacząć od przeanalizowania swojego wpływu pod kątem społecznym i środowiskowym i wybrać najistotniejsze obszary, w których można zacząć działać małymi krokami − radziła Joanna Gorczyca z PZU.

Wśród najważniejszych nowych dobrych praktyk są zasady związane z polityką informacyjną oraz komunikacją z inwestorami. − Jednym ze sposobów komunikacji z akcjonariuszami, jakie realizujemy, jest możliwość czynnego udziału w walnych zgromadzeniach za pomocą Internetu. Dzięki temu akcjonariusze mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, przekazywać swoje uwagi, głosować, zadawać pytania. Zaobserwowaliśmy, że zainteresowanie tego typu transmisjami wzrosło podczas pandemii, kiedy wiele aspektów życia i biznesu przeniosło się do świata wirtualnego – ocenia Łukasz Siwek z Santander Bank Polska.

Pożądana różnorodność w strukturze organizacji

Istotnym wymogiem, któremu będą musiały podporządkować się spółki, jest również zmniejszenie nierówności w strukturze organizacji. Zgodnie z nowymi zasadami w zarządach spółek kobiety powinny stanowić co najmniej 30 proc. członków. − Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że mitem jest twierdzenie, iż kobiety nie chcą zajmować kierowniczych stanowisk. Jednym z powodów takich przekonań może być fakt, że przez przerwy w pracy związane z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, tracą one szansę na awans. Przeświadczenie, że kobiety nie podołają obowiązkom zarządczym, jest całkowicie niesłuszne. Dzięki wprowadzeniu odgórnych wymogów co do liczby kobiet w zarządach nie tylko zmniejszą się nierówności, lecz także zmieni się podejście innych kobiet, które zobaczą, że wysokie stanowiska są również w ich zasięgu – oceniała Ewa Radkowska-Świętoń ze Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Eksperci podkreślali też rolę polityki różnorodności. − Różnorodność w organizacji jest jak inwestowanie. Inwestorzy mówią o dywersyfikacji inwestycji – podobnie jest, kiedy mówimy o różnorodności w firmach. Jeśli zatrudnia ona homogeniczną grupę pracowników o podobnym pochodzeniu, wieku, płci, szanse na innowacyjne, dobre pomysły maleją. Natomiast w grupach mieszanych innowacyjność zdecydowanie rośnie – komentuje Izabela Tworzydło z BNP Paribas.

Firmy, w których obowiązują transparentne zasady wynagradzania oraz przejrzyste kryteria awansu, nie będą borykać się z problemami nierówności płci. Pomocne mogą okazać się specjalne stanowiska i grupy wsparcia w ramach organizacji, które skoncentrują się na zagadnieniach równości, będą rozwiązywać problemy czy organizować kampanie w tym zakresie – dodaje Sylwia Czarkowska, reprezentująca Lotte Wedel.

Małymi krokami można zmienić świat

Drugi dzień wydarzenia zdominowały praktyczne warsztaty, dzięki którym uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu komunikacji i relacji z akcjonariuszami, polityką informacyjną oraz tworzeniem equity story.

Frekwencja na Kongresie jedynie potwierdza moje przeświadczenie, że małymi krokami można zmienić świat. Zaproszeni na wydarzenie eksperci chętnie dzielili się swoją wiedzą, z której mogą skorzystać także mniej doświadczone spółki. Była to druga edycja Kongresu Dobrych Praktyk organizowana przez moją agencję i z pewnością nie ostatnia – podsumowała Victoria Iwanowska, organizatorka Kongresu.

Źródło informacji: materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.