Menu
 • Menu

  Wszystko, co warto wiedzieć o kredytach inwestycyjnych

  kredyt inwestycyjnyGdy zgromadzony kapitał własny nie pozwala na dokonywanie nowych inwestycji, a tym samym dalsze rozwijanie działalności, przedsiębiorstwo może posiłkować się zewnętrznymi źródłami finansowania.

  Sprawdź, co warto wiedzieć o najchętniej wybieranym w takich przypadkach rozwiązaniu – kredycie inwestycyjnym.

  11 na atrakcyjnych warunkach, a przy tym odpowiadający ich rzeczywistym potrzebom. Co istotne jednak, taką możliwość mają tylko te z nich, które znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i są w stanie spełnić wszelkie wymagania stawiane przez bank – w tym również te dotyczące samej inwestycji.

  Kto może liczyć na otrzymanie kredytu inwestycyjnego?

  Jak wyżej zasygnalizowano, uznanie w oczach banku musi znaleźć nie tylko prowadzony przez przedsiębiorcę biznes, ale i przedsięwzięcie, które zamierza on zrealizować. W praktyce, chodzi tutaj o przekonanie banku, że planowana inwestycja będzie generowała taki poziom zysków, który umożliwi bezproblemową spłatę zaciągniętego zobowiązania. Dlatego też do składanego wniosku kredytowego dobrze jest dołączyć starannie przygotowany biznesplan. To właśnie ten dokument jest bowiem najistotniejszy dla specjalistów, którzy dokonują merytorycznej oceny projektu – na jego podstawie analizują ekonomiczne uzasadnienie inwestycji, a także weryfikują realność przewidywanych nakładów i dochodów. Dobrze przygotowany biznesplan może pomóc w lepszej ocenie przez bank przedmiotowej inwestycji.

  Jeśli chodzi zaś o kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedsiębiorstwa, to poza stabilną sytuacją finansową, duże znaczenie ma również jego dotychczasowy staż rynkowy. W większości banków o kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się podmioty z co najmniej 12- lub 24-miesięczną historią działalności w tej samej lub podobnej branży.

  Środki na realizację konkretnych przedsięwzięć

  Kredyty inwestycyjne, jak ich sama nazwa wskazuje, można przeznaczać na określone cele inwestycyjne. Inaczej mówiąc, z ich pomocą przedsiębiorstwa mogą sfinansować przedsięwzięcia mające na celu powiększenie wartości majątku trwałego czyli np. zakup, budowę lub modernizację nieruchomości, zakup samochodów, maszyn czy urządzeń, a także te niezwiązane z nabyciem środków materialnych (zakup udziałów w innym podmiocie, patentów, licencji, know-how, itp). Mogą też sfinansować wykup leasingowanego przedmiotu, remont czy modernizację posiadanego środka trwałego, a nawet na spłatę innego zaciągniętego już kredytu inwestycyjnego czy przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W przypadku kredytów inwestycyjnych, przeznaczenie pożyczanych środków jest dokładnie ustalone i opisane w umowie kredytowej.

  Biznes hipoteka Deutsche Bank – czyli kredyt inwestycyjny na dowolny cel

  Obecnie na rynku można również spotkać kredyty inwestycyjne, dające przedsiębiorstwom daleko idącą swobodę w zakresie wydawania pożyczonych środków. Jednym z nich jest kredyt Biznes hipoteka oferowany przez Deutsche Bank.  Środki uzyskane z kredytu przedsiębiorca może przeznaczyć na realizację dowolnych celów związanych z działalnością gospodarczą, w tym również na działalność obrotową. Klienci nie przedstawiają faktur potwierdzających sposób wykorzystania kredytu – weryfikacja jest przeprowadzana podczas przeglądu rocznego i wymaga przygotowania tylko standardowych dokumentów finansowych.

  Z kredytu inwestycyjnego Deutsche Bank mogą skorzystać firmy z sektora MSP oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które dysponują zabezpieczeniem w postaci domu, działki, lokalu mieszkalnego lub użytkowego czy też innej nieruchomości. Dzięki niemu, mogą otrzymać  do równowartości 2 mln euro (walutą kredytu może być złoty polski,  euro lub dolar amerykański), przy okresie kredytowania wynoszącym nawet 15 lat.

  Więcej o szczegółach oferty Deutsche Bank na: https://www.deutschebank.pl/klienci-biznesowi/kredyty/kredyt-inwestycyjny-biznes-hipoteka.html.

  Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt inwestycyjny?

  Ponieważ każdy wniosek analizowany jest indywidualnie i dopiero po jego ostatecznej ocenie formułowana jest propozycja warunków kredytu, praktycznie nie da się wskazać banku, który posiada jednoznacznie najlepszą ofertę kredytów inwestycyjnych. Niemniej jednak, niezależnie od charakterystyki przedsiębiorstwa i jego inwestycji, wybierając potencjalnego kredytodawcę należy zwrócić uwagę na takie parametry kredytu jak:

  • całkowite koszty kredytu (odsetki, marża banku, oraz wszelkie inne opłaty towarzyszące kredytowi);
  • możliwy okres kredytowania;
  • wysokość wkładu własnego i/lub formy wymaganych zabezpieczeń;
  • sposoby spłaty kredytu;
  • dostępne waluty kredytu;
  • karencja w spłacie kredytu.

  Atrakcyjna oferta kredytowa to taka, która zapewnia dobre dopasowanie produktu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa przy możliwie jak najniższym koszcie całkowitym kredytu. Wybór takiej oferty to najlepszy sposób na zapewnienie sobie dostępu – bez nadmiernego obciążania budżetu firmy – do wszystkich zalet kredytu inwestycyjnego. W gronie tych ostatnich znajduje się choćby możliwość zwiększenia potencjału przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności rynkowej, rozłożenia w czasie wydatków inwestycyjnych, czy też zwiększenia płynności finansowej firmy.

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *