Menu
  • Menu

    Najnowsze

    Toksyczne zabawki

    Toksyczne zabawki zniszczone po kontroli

    Toksyczne zabawki wciąż pojawiają się na polskim rynku. Ponad 30 tysięcy sztuk zostało zniszczonych po kontroli przeprowadzonej przez: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Krajową [...]