Menu
  • Menu

    Najnowsze

    Zasady przyjmowania na studia

    Zasady przyjmowania na studia w Polsce cudzoziemców

    Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców w polskich uczelniach określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Wprowadzenie ustawy oznacza, że przestało obowiązywać [...]