Menu
  • Menu

    Najnowsze

    inwestycje zagraniczne w Europie

    Rekordowe inwestycje zagraniczne w Europie

    Jak wynika z raportu EY: „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”, rok 2016 był rekordowy, jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie. To o tyle ważne, że oznacza większe nakłady na [...]