Menu
 • Menu

  Sprawna praca magazynu

  Magazyn stanowi jednostkę funkcjonalno-organizacyjną, którą wykorzystuje się do składowania wszelkich zapasów w określonej przestrzeni danego magazynu zgodnie z ustaloną technologią, która posiada na wyposażeniu odpowiednie urządzenia i środki, a do tego jest we właściwy sposób zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi.

  Niektóre magazyny są mniejsze, inne większe, ale we wszystkich trzeba utrzymywać porządek i zarządzać pewną określoną ilością towaru – w związku z czym trzeba umieć nim odpowiednio zarządzać, ale jak to robić, aby praca magazynu była sprawna? Postaramy się to wyjaśnić w niniejszym artykule.

  Magazyny są różne…

  Magazyny są różne w zależności od tego, jaką rolę mają spełniać i co będzie się w nich docelowo przechowywać. Tym samym chcąc dokonać ich podziału, trzeba je podzielić według kilku głównych kryteriów.

  Przez wzgląd na pełnione przez dany magazyn funkcje możemy wyróżnić:

  • długoterminowego składowania;
  • celne (do momentu zwolnienia przez jednostki celne);
  • kontenerowe (przewoźnik magazynuje, dostarcza i odbiera kontenery operatorom oraz nadawcom);
  • dostawcze (gromadzenie, kompletowanie i wydawanie w określonej kolejności);
  • konsygnacyjne (magazynowanie towarów, które należą do dostawcy i mają być wydane na adres wskazany przez ich właściciela i w jego imieniu);
  • produkcyjne;
  • prywatne;
  • przedmontażowe (magazyn elementów, które są potrzebne do zmontowania danego wyrobu);
  • przemysłowe (wyróżniamy magazyny zaopatrzenia, wyrobów gotowych, półfabrykatów, przedmontażowych i techniczne);
  • publiczne.

  Podział zgodnie ze szczeblami magazynowania:

  • główne (pełni rolę magazynu zasilającego pozostałe magazyny);
  • lokalne (znajdujące się w pobliżu punktu sprzedaży);
  • zakładowe.
  • centralne;
  • regionalne;
  • wysyłkowe.

  Podział ze względu na wysokość składowania:

  • niski pułap magazynowy – do 4,2 m;
  • średni pułap magazynowy – od 4,2 do 7,2 m;
  • wysoki pułap magazynowy – od 7,2 do 25 m.

  Podział przez wzgląd na stan skupienia:

  • miejsca do przechowywania towarów konsystencji ciekłej i gazowej;
  • silosy dla towarów sypkich;
  • magazyny, w których można składować różnego rodzaju towary, zarówno w opakowaniach, jak też bez.

  Podział ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane.

  • otwarte (place składowe);
  • półotwarte (wiaty, szopy i inne);
  • zamknięte: naziemne oraz podziemne;
  • specjalne, np. do przechowywania materiałów, które są łatwo palne lub wybuchowe.

  Ponadto magazyny mogą mieć różny stopień mechanizacji:

  • niezmechanizowane;
  • zmechanizowane;
  • w pełni automatyczne.

  Kto zarządza magazynem?

  Magazyny w zdecydowanej większości są zarządzane bezpośrednio przez firmę, która jest właścicielem danej firmy. Wówczas wszelkie funkcje systemu zarządzania magazynem integruje się z całym procesem zarządzania danym przedsiębiorstwem bądź w odpowiedni sposób z nim połączone. Jednakże coraz częściej przedsiębiorstwa te czerpią z zewnętrznych usług, świadczonych przez operatorów logistycznych, którzy poza samym magazynowaniem w ofercie mają także pełną obsługę i kompletację zamówień, montowanie wszelkich komponentów, organizowanie transportu itp.

  Kim jest i co robi kierownik magazynu?

  Kierownik magazynu to osoba odpowiadająca przede wszystkim za wdrożenie zasad na rzecz sprawnego funkcjonowania magazynu i przepływów logistycznych. Do jego zadań należy zapewnienie efektywnej i jak najbardziej optymalnej, przydzielonych mu do pracy w magazynie pracowników, dbałość o właściwą realizację dostaw i prawidłowy obrót towarami, które znajdują się na stanie magazynowym i zajmowanie się całą dokumentacją magazynową.

  Wymogi stawiane kierownikom magazynów zazwyczaj są następujące:

  – wykształcenie wyższe techniczne;

  – doświadczenie w zakresie zarządzania ludźmi i doświadczenie w konkretnej branży;

  – znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym;

  – bardzo dobra znajomość zagadnień w odniesieniu do gospodarki magazynowej i logistyki.

  – znajomość standardów magazynowania towarów i surowców wraz z obiegiem dokumentów magazynowych;

  – znajomość obsługi programu Microsoft Dynamics AX lub SAP;

  – ukończone szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych i innych maszyn, niezbędnych do magazynowania.

  Jaki sprzęt powinien znajdować się na terenie magazynu?

  Sprzęt niezbędny do pracy magazynu to między innymi:

  – regały do magazynu;

  – szafy, a więc regały wysokiego składowania;

  – stojaki do składowania, które są potrzebne do składowania większych gabarytowo rzeczy;

  – wózki do przewożenia towarów;

  – palety do magazynu;

  – różnego rodzaju pojemniki magazynowe;

  – zwyżki i wszelkiego rodzaju podesty ruchome, które wykorzystuje się głównie do układania zapasów, przygotowywania zamówień, jak również do czyszczenia i konserwacji (ich wynajem oferuje między innymi Wypożyczalnia Drosam.

  – specjalistyczny sprzęt w magazynie – uzależniony od specyfiki danego magazynu i przechowywanych na jego terenie towarów.

  Trochę statystyk…

  Pod koniec 2018 roku rynek magazynowy w Polsce obejmował aż 15,7 milionów metrów kwadratowych powierzchni. Dla porównania jeszcze 10 lat temu było to aż trzy razy mniej.

  Zdecydowany lider w kategorii największych hal magazynowych w Polsce to Prologis Park Chorzów, którego rozmach jest naprawdę imponujący. Cała powierzchnia znajdujących się na jego terenie hal magazynowych, wynosi bowiem aż 235 tysięcy metrów kwadratowych. Do zalet tego kompleksu należy jego dobre umiejscowienie, przyciągające inwestorów zarówno z Polski, jak też z zagranicy. Największe skupisko hal magazynowych w Polsce znajduje się na Śląsku i w Centralnej części Polski.

  Ceny

  Jak się okazuje kwoty, które płaci się za wynajem metrów kwadratowych za miesiąc wynajmu przestrzeni magazynowej są w Polsce bardzo różne. Na chwilę obecną standardem okazuje się być rozliczanie czynszów w Euro, szczególnie w odniesieniu do większych firm, które oferują powierzchnie magazynowe. Ceny wynajmu powierzchni jednego metra kwadratowego rozpoczynają się już od 2 Euro, sięgając nawet ceny 4 Euro.

  Najistotniejszą kwestię w pracy każdego magazynu stanowi prowadzenie kontroli czasu wysyłki zamówień i jest ona niezbędna do tego, aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień i przerw w łańcuchach dystrybucji. Jednakże równocześnie szybkość realizacji wysyłki to jedynie konsekwencja właściwej organizacji pracy magazynów. Bowiem właściwa organizacja pracy i dobre zarządzanie magazynem są nieocenione w zapewnieniu niezbędnych zapasów, oferując jak najlepszą obsługę przy wykorzystaniu jak najkrótszego czasu na prowadzenie operacji wewnętrznych, w tym transportu, kontrolowaniu zapasów i optymalizowaniu lokalizacji wraz z przepływami.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *