Menu
 • Menu

  Specjalne Strefy Ekonomiczne rozszerzone na całą Polskę?

  Specjalne Strefy EkonomiczneJak pisze Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Rozwoju planuje zachęcić firmy do zwiększenia inwestycji. Dotychczas warunki do ich rozwoju stwarzały Specjalne Strefy Ekonomiczne. Resort chce jednak, aby zachęty dotyczyły obszaru całego kraju. Dzięki temu nakłady inwestycyjne mają do 2027 roku zwiększyć się do poziomu 117,2 miliarda zł.

  Ministerstwo poinformowało, że dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne mają zostać zastąpione przez jednolity obszar inwestycyjny, który będzie obejmował całą Polskę. Zmiana ta ma przyczynić się do stworzenia do 2027 roku dodatkowych 158,3 tys. miejsc pracy. PAP podaje, że wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki określił ten plan jako prorozwojowy przełom w polityce gospodarczej Polski.

  Morawiecki przekonuje, że po wprowadzeniu zmian każda miejscowość może stać się atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Według wicepremiera preferencje podatkowe mają być uzależnione od 3 czynników: “lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy”. Po reformie państwo ma stwarzać impulsy rozwojowe gospodarce całego kraju.

  Zwolnienie podatkowe zostaną zastosowane w każdym przypadku, gdy inwestycja spełniać będzie kryteria: ilościowe, czyli wielkość nakładów, oraz jakościowe, które oznaczają zgodność z rządowym programem Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Inwestycje, by podlegać zwolnieniom podatkowym, będą musiały przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju i regionu. Spełnieniem tego warunku będą na przykład: transfer know-how i korzystne warunki zatrudnienia.

  Specjalne Strefy Ekonomiczne zastąpione zwolnieniami podatkowymi na terenie całego kraju

  Według ministerstwa dotychczasowy system SSE powodował wyłączenie z zachęt wielu atrakcyjnych inwestycyjnie terenów. Strefy obejmowały bowiem tylko 25 tysięcy ha, czyli zaledwie 0,08% powierzchni Polski. Po wprowadzeniu zmian, do uzyskania ulgi podatkowej wystarczyć będzie spełnianie przez przedsiębiorstwo z dowolnego miejsca w Polsce kryterium ilościowego i jakościowego.

  Kryterium ilościowe będzie uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie i wielkości przedsiębiorstwa. Kryterium jakościowe będzie uwzględniało natomiast założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Oceniane zostaną: zatrudnienie z uwzględnieniem stanowisk wysokopłatnych, zgodność inwestycji z polityką prorozwojową kraju, eksport, rozwój naukowy i współpraca z ośrodkami badawczymi, lokalizacja inwestycji i jej wkład w zrównoważony rozwój kraju, wsparcie małych firm oraz małych i średnich miast, a także rozwój zasobów ludzkich.

  Ocena rozwoju zasobów ludzkich bazować będzie na ocenie dodatkowych świadczeń dla pracowników, na przykład możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych.

  Czas obowiązywania zwolnień podatkowych uzależniony zostanie od wielkości pomocy publicznej, na jaką Unia Europejska pozwala w danym województwie. Natomiast decyzja o wsparciu wydawana będzie na czas określony, 10 – 15 lat. Warunki funkcjonowania realizowanych już inwestycji nie zostaną zmienione.

  Jak podaje PAP, obecnie obowiązująca ustawa o SSE pozostanie w mocy do 2026 roku. Dotyczyć jednak będzie ona wyłącznie wydanych wcześniej zezwoleń. Jeśli wejdą w życie nowe przepisy, wszystkie rozpoczynane inwestycje mają obowiązywać zmienione zasady.

  Źródło – PAP

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *