Menu
 • Menu

  Spadek cen w marcu 2018 roku – jakie artykuły potaniały najbardziej?

  Spadek cenWydawać by się mogło, że wzrost płac i spadek bezrobocia sprzyjał będzie inflacji. Tymczasem GUS poinformował, że nastąpił spadek cen w marcu. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w porównaniu do lutego ceny towarów i usług konsumpcyjnych zmniejszyły się o 0,1%. Spadek cen był taki sam dla towarów jak i usług.

  W porównaniu z marcem 2017 roku natomiast ceny wzrosły o 1,3%, w tym ceny usług o 2% a towarów o 1,1%. Oznacza to spadek inflacji w porównaniu do poprzednich miesięcy. Wzrost cen rok do roku był też niższy od odchyleń od celu inflacyjnego określonych przez Radę Polityki Pieniężnej – pisze GUS. Cel inflacyjny określony został na poziomie 2,5% natomiast odchylenia na 1 punkt procentowy w górę i w dół.

  W podziale na kategorie spadek cen w marcu miesiąc do miesiąca dotyczył: żywności i napojów bezalkoholowych, użytkowania mieszkania i nośników energii, wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowia, transportu oraz rekreacji i kultury.

  Nie uległy zmianie ceny w kategorii: łączność. Natomiast wzrost zanotowano w kategoriach: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie (najwyższy wzrost, bo aż o 2,3%), edukacja oraz restauracje i hotele.

  Natomiast w porównaniu do marca 2017 roku najwyższy wzrost cen miał miejsce w kategorii: żywność i napoje bezalkoholowe – o 3,7%, a największy spadek zanotowano w kategorii odzież i obuwie – o 3,7%.

  Spadek cen w marcu sprawił, że inflacja była najniższa od ponad roku

  Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu liczony rok do roku był najniższy od grudnia 2016. Wczoraj prezes Narodowego Banku Polskiego ogłosił, że stopy procentowe nie zostaną zmienione. Dodał również, że nie ma powodów, by sądzić, że ulegną one zmianie w ciągu najbliższych 2 lat.

  Do listopada 2016 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadały. Ich wzrost rozpoczął się w grudniu 2016 roku. Przez cały ubiegły rok inflacja mieściła się w dolnej granicy celu inflacyjnego ustalonego przez RPP. Najwyższy wzrost cen rok do roku zanotowano w listopadzie 2017. Zwiększyły się one wtedy o 2,5%, co stanowi cel RPP. Od tego czasu inflacja maleje.

  W lutym 2018 roku inflacja spadła do poziomu 1,4% czyli poniżej dolnej granicy odchyleń od celu Rady Polityki Pieniężnej. Spadek cen miesiąc do miesiąca w marcu spowodował jej dalsze obniżenie.

  W porównaniu z lutym w marcu tego roku najbardziej potaniały: jaja, owoce, cukier, środki czystości i kosmetyki, usługi szpitalne i sanatoryjne, gaz i paliwa, usługi transportowe, książki, turystyka zorganizowana w kraju i za granicą, oraz ubezpieczenia.

  Największy wzrost cen w porównaniu z lutym dotknął obuwie, odzież, mięso drobiowe, wędliny oraz mięso wieprzowe.

  Źródło – GUS

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *