Menu
 • Menu

  Rządowe plany na dalsze uszczelnienie poboru podatków

  Rządowe planyNa czym polegają rządowe plany uszczelnienia systemu podatkowego? We wtorek 19 grudnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła plan dalszych działań mających poprawić ściągalność należności. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, chodzi o program SENT polegający na większej kontroli transportu towarów koleją i ograniczeniu wywozu z Polski leków refundowanych – pisze Polska Agencja Prasowa.

  Według Morawieckiego w ciągu ostatniego roku udało się znacznie uszczelnić kontrolę towarów przewożonych w transporcie drogowym. Spośród cystern, które każdego dnia wjeżdżają do Polski, kontroli podlega prawie każda. Spadła jednocześnie ich liczba z 650 do 150 dziennie. Morawiecki dodał jednak, że przestępcy zaczęli w tym czasie w znacznie większym stopniu korzystać z transportu kolejowego i rzecznego – pisze PAP. Chodzi między innymi o barki kursujące na rzece Odrze stanowiącej granicę z Niemcami.

  Kolejnym problemem, który chce rozwiązać rząd, jest nielegalne wywożenie leków refundowanych za granicę. Premier zaznaczył, że proceder ten jest faktycznie pozbawianiem pieniędzy budżetu służby zdrowia, a jednocześnie utrudnia pacjentom dostęp do leków. Rządowy projekt ma powstrzymać takie działania.

  Minister rozwoju i finansów zaproponował projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została właśnie przyjęta przez Radę Ministrów. Jej celem jest usprawnienie monitoringu transportu na terenie Polski tak zwanych „wrażliwych towarów”.

  Jakie towary wrażliwe obejmują rządowe plany?

  Rzędowe plany obejmują zwiększenie kontroli towarów takich jak: paliwa i ich pochodne, dodatki do paliw, oleje smarowe, odmrażacze tworzone na bazie alkoholu etylowego, rozpuszczalniki i rozcieńczacze, alkohol etylowy skażony częściowo lub całkowicie, susz tytoniowy, produkty lecznicze oraz produkty spożywcze lub lecznicze zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski w związku z ich wywozem za granicę.

  Od 18 kwietnia 2017 roku – pisze PAP – obowiązuje już ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Teraz jednak będzie ona rozszerzona o monitoring przewozów kolejowych i kontrolę transportu wyrobów leczniczych. Rząd ma nadzieję na dalsze zwiększenie – dzięki tej operacji – wpływów do budżetu.

  Nowelizacja przewiduje między innymi zmianę tytułu obowiązującego już aktu prawnego na: ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów. Rządowe plany obejmują również nowelizacje innych przepisów. Według nowego prawa kontrole wagonów przeprowadzane będą na bocznicach kolejowych w miejscu, gdzie ładunki zostaną dostarczone, lub kolejowych oddziałach celnych.

  Rządowe plany przewidują też, że do ustawy wprowadzony zostanie nowy rozdział poświęcony monitorowaniu przewozów produktów leczniczych. Każdy zamiar wywozu z Polski lub sprzedaży podmiotowi prowadzącemu działalność za granicą takich produktów będzie musiał być zgłoszony Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF).

  Podmioty prowadzące produkcję lub import wyrobów leczniczych zobowiązane zostaną do przekazania w ciągu 30 dni informacji o pojazdach (wraz z numerami rejestracyjnymi) wykorzystywanych do transportu leków. Rząd uzasadnia takie działanie koniecznością ograniczenia wywozu leków w sytuacji, gdy brakuje ich w Polsce, a są one często niezbędne w ratowaniu życia pacjentów.

  Aż 200 pozycji leków jest zagrożonych brakiem dostępności w Polsce

  Wartość leków wywiezionych z naszego kraju osiągnęła 2 mld zł. Jednocześnie na liście leków zagrożonych brakiem dostępności znajduje się około 200 pozycji. W świetle nowych przepisów firma, która przewozi leki, zostanie zobowiązana każdorazowo do zgłoszenia tego faktu w rejestrze zgłoszeń. Kontrola będzie przeprowadzana w miejscu dostarczenia towaru, lub w najbliżej położonym urzędzie celno-skarbowym.

  Jeżeli transport nie dotrze do wskazanego w zgłoszeniu miejsca na terytorium kraju w odpowiednim czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara wysokości 20 tysięcy zł. Jeśli natomiast towar zarejestrowany na granicy jako tranzyt zniknie, przewoźnik zostanie ukarany kwotą 100 tysięcy zł.

  Jednak, nawet w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów nowej ustawy, kara może nie zostać nałożona na przedsiębiorcę. Odstąpienie od wymierzenia kary możliwe będzie w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że złamanie prawa nie doprowadziło do uszczuplenia należności wobec budżetu.

  Zaproponowano również wprowadzenie nowego wzoru zgłoszenia transportu. Ma to uprościć całą procedurę dokonywania zgłoszeń. Jedno zgłoszenie obejmować będzie cały transport do jednego odbiorcy, nawet gdy znajdą się w nim towary należące do różnych kategorii według Nomenklatury Scalonej.

  Kontrolerzy będą mogli korzystać z danych systemu poboru opłat i inteligentnych systemów transportowych

  Rządowe plany przewidują również umożliwienie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zbierania i przetwarzania danych osobowych związanych z funkcjonowaniem systemu transportowego w kraju. GDDKiA będzie mogła przekazywać je Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego w calu ułatwienia kontroli.

  Dane pochodzić mają z funkcjonującego już na wielu drogach elektronicznego systemu poboru opłat oraz inteligentnych systemów transportowych – pisze PAP. Analiza tych danych doprowadzić ma do większej efektywności kontroli transportu towarów wrażliwych.

  Rządowe plany dotyczące nowelizacji ustaw w celu uszczelnienia ściągalności podatków mają również doprowadzić do uproszczenia procedury klasyfikowania towarów. Nie będzie już stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Pozostawiona zostanie tylko metoda klasyfikacji na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN). Do tej pory przedsiębiorcy mieli bowiem wątpliwości, kiedy klasyfikować towary na podstawie PKWiU, a kiedy na podstawie CN?

  Przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie wprowadzony został okres przejściowy, podczas którego przewoźnicy kolejowi będą mogli dostosować swoje procedury do nowych przepisów. W czasie 2 miesięcy od wejścia w życie ustawy nie planuje się nakładania kar na przewoźników kolejowych. Nowelizacja wejdzie prawdopodobnie w życie w czerwcu 2018 roku.

  Źródło – PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *