Menu
 • Menu

  Rozliczenia z ZUS – na co należy zwrócić uwagę?

  Rozliczenia z ZUS

  Rozliczenia z ZUS (Fot. BRM Group)

  Na co należy zwrócić uwagę czytając nadsyłane rozliczenia z ZUS i listy z tej instytucji? Od 1 października 2017 roku nowa ustawa zmniejszająca wiek emerytalny sprawi, że dodatkowo 330 tysięcy osób będzie miało prawo do przejścia na utrzymanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już prawie 160 tysięcy z nich poprosiło o wyliczenie wysokości należnych świadczeń.

  Możliwe jest jednak i bez zgłaszanie się do ZUS wyrobienie sobie pewnego wyobrażenia o wysokości emerytury, studiując comiesięczne rozliczenia z ZUS, przesyłane każdemu ubezpieczonemu. Znajdują się w nich bowiem informacje istotne z punktu widzenia przyszłego emeryta.

  Ministerstwo Finansów w tej chwili robi wszystko, by zachęcić Polaków do pozostania na rynku pracy. Niekiedy warto posłuchać tej zachęty, ponieważ każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego zwiększa wysokość świadczenia o 8%. Politycy planowali również inne zachęty finansowe, jednak na razie nie ma na ten temat żadnych konkretnych deklaracji.

  Najchętniej korzystają z możliwości pozostania w pracy osoby o wysokich dochodach. W ich przypadku dodatkowy rok może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkaset zł. Jednak osoby otrzymujące niskie wynagrodzenia, lub pozostające na zasiłku przedemerytalnym czasem nie odczują większej różnicy związanej z późniejszym przejściem na emeryturę.

  Spośród osób proszących teraz o wyliczenie emerytury połowa chce skorzystać z możliwości, jaką daje nowelizacja ustawy. Jedynie 30% planuje dalsze zatrudnienie, a 20% nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

  Jak mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM, system emerytalny w Polsce co kilka lat ulega zmianie. Zazwyczaj również korespondencja z ZUS jest niezrozumiała dla płatnika składek. Warto więc dowiedzieć się na czym polega metoda naliczania emerytur i jak zwiększyć swoje przyszłe dochody?

  Rozliczenia z ZUS – jak rozumieć korespondencję?

  Niekiedy sformułowania użyte w listach z ZUS wymagają dodatkowych wyjaśnień, by zrozumieć mechanizm naliczania składek. Czym na przykład jest kapitał początkowy? Występuje on w przypadku osób, które rozpoczęły pracę przed 1999 rokiem. Do tej grupy należą wszyscy, którzy osiągnęli w tym roku wiek emerytalny.

  Przed 1999 rokiem nie istniały IKE czyli Indywidualne Konta Emerytalne ani IKZE – skrót od Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, na których odkładało się swoje składki, bądź w formie IKO, funduszy inwestycyjnych bądź ubezpieczeniowych. W związku z tym ZUS musi wyliczyć hipotetyczną emeryturę za czas pracy w okresie do 1 stycznia 1999 roku.

  Wysokość kapitału początkowego zależy od liczby lat składkowych i nieskładkowych przed tą datą. Lata składkowe liczone są razy 1,3%. podstawy wymiaru każdego roku, a nieskładkowe razy 0,7%. Kapitał początkowy podlega również corocznej waloryzacji, więc jego wysokość stale rośnie. Jeśli zatem ktoś stwierdzi, że jego comiesięczne rozliczenia z ZUS nie zawierają pozycji „kapitał początkowy”, a osoba ta pracowała przed 1999 rokiem, powinna zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o jego naliczenie.

  Czym jest konto, a czym subkonto w ZUS?

  Każdy, kto odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiada swoje konto. Są na nim liczone oszczędności emerytalne, a także znajdują się informacje dotyczące całej historii ubezpieczenia. Subkonta posiadają natomiast osoby ubezpieczone również w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE).

  Na koncie i subkoncie odkładana jest indywidualna emerytura płatnika składek. Składki podlegają jednak waloryzacji. Ta zależy od poziomu inflacji i poziomu wzrostu płac w roku poprzedzającym wyliczenie waloryzacji. Inaczej jednak liczone są środki w filarze I, a inaczej w OFE. W tym drugim przypadku bierze się pod uwagę zmianę wartości jednostek rozrachunkowych OFE.

  Comiesięczne pisma z ZUS zawierają informację o wartości hipotetycznej emerytury. Wariant 1 określa wysokość emerytury w przypadku, gdyby płatnik zaprzestał płacenia składek w danym miesiącu. Wariant 2 zawiera informację, jaką emeryturę otrzymałby płatnik, gdyby do osiągnięcia wieku emerytalnego płacił składki w dotychczasowej wysokości? Niestety kwoty hipotetycznej emerytury są często zaskakująco małe.

  Sposób obliczania emerytury

  Gdy osoba płacąca składki osiągnie wiek emerytalny i podejmie decyzję o przejściu na emeryturę, ZUS podzieli wszystkie zgromadzone przez nią środki wraz z kapitałem początkowym przez określoną liczbę miesięcy. Liczba ta ustalana jest na podstawie statystycznej długości życia. Oczywiście otrzymana kwota podlegać będzie waloryzacji, by nie malała realna wartość świadczenia.

  Ze statystyk ZUS wynika, że mężczyzna w wieku 60 lat ma przed sobą jeszcze 19,3 roku życia, natomiast kobieta 24,5 roku życia. Średnio będą więc żyli po około 21 lat. Wiedza o tym pozwala ustalić średnią liczbę miesięcy, wypłacania emerytur dla przeciętnego ubezpieczonego. Często otrzymana kwota emerytury jest zaskakująco niska. Warto więc pomyśleć o znalezieniu sobie dodatkowych dochodów.

  Najprostszym rozwiązaniem jest przesunięcie w czasie przejścia na emeryturę, lub podjęcie dodatkowej pracy. Oczywiście czasem na przeszkodzie stoi stan zdrowia, bądź brak ofert dla osób w podeszłym wieku w danym zawodzie. W nagłych przypadkach można ratować się kredytem. Ten jednak ma tę wadę, że trzeba go spłacać. Raty stanowią natomiast kolejne obciążenie dla budżetu.

  Jedną z form zwiększenia swoich dochodów może być renta dożywotnia czyli tzw. odwrócona hipoteka. W tym jednak przypadku firma oferująca takie rozwiązanie wymaga przekazania w zamian za rentę praw do posiadanej nieruchomości (mieszkania lub domu). Wtedy wysokość renty zależy między innymi od wartości jaką posiada przekazana nieruchomość.

  Osoby, które rozpoczynają karierę zawodową, powinny więc pomyśleć już teraz, jak zwiększyć swoje dochody na emeryturze? Można to uczynić na przykład poprzez korzystanie z usług różnych instytucji finansowych, lub lokowanie pieniędzy w papiery wartościowe, czy inne instrumenty. Trzeba rozważyć różne alternatywne formy oszczędzanie. Może się bowiem okazać, że przejście na emeryturę będzie się wiązało z przykrą niespodzianką.

  Źródło – BRM Group

   

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *