Menu
 • Menu

  Rating Chin obniżony przez Moody’s po raz pierwszy od 28 lat

  Rating ChinAgencja Moody’s obniżyła w środę – 24 maja 2017 roku rating Chin z poziomu Aa3 na A1. To pierwsza taka decyzja agencji od 1989 roku. Powodem jest rosnące zadłużenie gospodarki chińskiej. Zdaniem władz w Pekinie decyzja ta nie była uzasadniona. Moody’s twierdzi, że zadłużenie Chin może gwałtownie wzrosnąć w najbliższych latach, ponieważ rząd będzie starał się stymulować wzrost gospodarczy.

  Spodziewane jest w najbliższym czasie osłabienie siły finansowej państwa w warunkach spowolnienia gospodarczego. Rząd chiński twierdzi natomiast, że agencja niedocenia skali reform dokonujących się w Państwie Środka, a także stosuje nieprawidłową metodologie do oceny zdolności kredytowej.

  Chińskie ministerstwo finansów, oceniając raport stwierdza: Przekonanie Moody’s o tym, że niefinansowy dług Chin szybko wrośnie, a rząd będzie utrzymywał wzrost za pomocą zachęt, to wyolbrzymianie problemów, przed jakimi stoi chińska gospodarka oraz niedocenianie możliwości rządu do pogłębiania strukturalnych reform strony podażowej i odpowiedniego poszerzania zagregowanego popytu.

  Moody’s w swej ocenie wskazuje na 3 główne procesy, jakie mogą negatywnie wpłynąć na wzrost chińskiego Produktu Krajowego Brutto w średnim okresie. Chodzi o: starzenie się społeczeństwa, inwestycje nadzorowane przez państwo i spowolnienie wzrostu produktywności.

  W roku 2016 PKB Chin wzrósł o 6,7%. Według Moody’s w ciągu najbliższych 5 lat wzrost gospodarczy może spaść do poziomu 5% w skali rocznej. Osiągnięcie lepszego wyniku wymagałoby zwiększenia przez państwo zachęt fiskalnych, ponieważ coraz większą rolę we wzroście gospodarczym Chin odgrywają wydatki konsumenckie. Oceniając chińskie reformy, Moody’s stwierdza, że nie dają one gwarancji na uniknięcie rosnącego ryzyka ekonomicznego i finansowego.

  Niższy rating Chin i związane z tym ryzyka

  Opinie o przegrzaniu koniunktury i katastrofalnym zadłużeniu Państwa Środka pojawiają się w mediach już 20 lat. Do tej pory nie nastąpiło spodziewane rychłe załamanie finansów tego kraju. W tym roku jednak po raz pierwszy Moody’s postanowiła obniżyć rating Chin.

  Kiedy światowy kryzys dotknął państwa Zachodu w 2008 roku, w Chinach samorządy i państwowe firmy ciągle pożyczały pieniądze na rozwój infrastruktury, inwestycje i wzmocnienie rynków. Spowodowało to ogromny wzrost zadłużenia zwłaszcza państwowych firm. Dług korporacyjny w 2016 roku wyniósł 170% PKB.

  W opinii ekspertów powinno się zwracać teraz uwagę na 3 rodzaje ryzyka. Pierwsze to ryzyko błędu politycznego. Może do niego dojść, ponieważ od czasu kryzysu finansowego interwencjonizm państwowy stanowi główny czynnik stabilności i wzrostu. Występuje w Chinach również ryzyko przepływu kapitału. Może ono zmusić chińskie banki do przyjęcia zachodnich standardów, a przez to zwiększenie presji na gospodarkę.

  Trzecim ryzykiem jest utrata zaufania przez posiadaczy oszczędności. Mogą oni zaczęć masowo wycofywać swe oszczędności z banków w razie ewentualnego kryzysu, a przez to podkopać pozycje sektora finansowego.

  Źródło – PAP

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *