Menu
 • Menu

  Prognozy PKB na 2018 rok dla Polski podniesione przez Komisję Europejską

  Prognozy PKB na 2018Komisja Europejska coraz bardziej optymistycznie patrzy na wskaźniki gospodarcze w naszym kraju. Prognozy PKB na 2018 rok zostały podniesione. Wzrost gospodarczy zdaniem Brukseli wyniesie 4,3%, a poziom inwestycji prywatnych oraz publicznych wzrośnie – pisze Polska Agencja Prasowa. Jeszcze w lutym prognozowano zwiększenie PKB na poziomie 4,2%.

  Jako główne czynniki wpływające pozytywnie na prognozy PKB na 2018 rok podano: rosnącą konsumpcję, zwiększające się inwestycje, rosnące płace i poziom zaufania konsumentów oraz fundusze strukturalne. Wzrost gospodarczy w 2018 roku ma być nieznacznie niższy niż w roku 2017, kiedy to wyniósł 4,6%. W 2019 roku wartość ta ma się zmniejszyć do 3,7%.

  Słabnąć będzie też dynamika konsumpcji indywidualnej. O ile w 2018 roku zwiększy się ona o 4,1%, to w następnym już tylko o 3,4%. Chociaż wzrost będzie niższy, to i tak oceniany jest jako wysoki.

  Na zwiększenie inwestycji publicznych pozytywnie wpłyną fundusze europejskie. Natomiast wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych w połączeniu z niskimi stopami procentowymi i rosnącym popytem oddziaływać będą stymulująco na inwestycje prywatne. Hamującym czynnikiem w przypadku inwestycji prywatnych mogą okazać się jednak braki pracowników wykwalifikowanych.

  Prognozy PKB na 2018 rok przygotowane przez KE mówią również o słabnącej dynamice wzrostu zatrudnienia. W 2017 roku wzrost wyniósł 1,4%, natomiast w latach 2018 – 2019 jego dynamika spadnie do odpowiednio 0,8 i 0,3%.

  Prognozy PKB na 2018 i 2019 rok – bezrobocie i dług publiczny

  Bezrobocie w 2017 roku było najniższe od czasu upadku komunizmu i wyniosło 4,9%. Prognozy PKB na 2018 i 2019 rok przygotowane przez Komisję Europejską przewidują jego dalszy spadek do odpowiednio 4,1% i 3,9%. Efektem spadku bezrobocia ma być zwiększona presja na wzrost płac.

  KE przewiduje jednocześnie wzrost inflacji do poziomu 2,5% w 2019 roku. W roku 2017 wyniosła ona 1,6% natomiast w pierwszych 3 miesiącach 2018 roku zanotowano jej spadek rok do roku do 1,3%. Na spadek inflacji wpłynęły: zmniejszona dynamika wzrostu cen żywności i spadek cen usług finansowych. Przyczyną wzrostu inflacji w następnych miesiącach mają być rosnące płace. Mimo to kurs złotego nieznacznie się wzmocni.

  Spadał będzie deficyt sektora publicznego. W 2016 roku wyniósł on 2,3% PKB. W roku 2017 wartość ta zmniejszyła się do poziomu 1,7%. Przewidywania na dwa kolejne lata mówią o dalszym spadku do 1,4% zarówno w 2018 jak i w 2019 roku.

  Dzięki wzrostowi dochodów Polaków, przyśpieszeniu gospodarki i polepszeniu ściągalności podatków, wpływy do budżetu rosną szybciej niż wydatki. KE przewiduje dalsze polepszenie ściągalności podatku VAT. Natomiast zwiększenie wydatków ma wiązać się głównie z rosnącymi inwestycjami. Zmniejszeniu ulegnie też stosunek długu publicznego do PKB. W 2016 roku wynosił on 54%, a w 2017 51%. KE przewiduje jego spadek do 49% PKB w latach 2018 – 2019.

  Źródło – PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *