Menu
 • Menu

  Prognozy Komisji Europejskiej dla Polski na rok 2019 i 2020

  Prognozy Komisji EuropejskiejJak wynika z prognozy Komisji Europejskiej, w roku 2019 wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,2 proc. Oznacza to, że nasz kraj będzie drugim najszybciej rozwijającym się w Unii – pisze “Business Insider”. Z drugiej jednak strony kolejne programy społeczne rządu doprowadzą do zwiększenia się deficytu budżetowego do 1,6 procenta Produktu Krajowego Brutto. Nie jest to zły wynik w porównaniu z innymi krajami, jednak gorszy od zeszłorocznego.

  Bruksela przewiduje również dalszy wzrosty eksportu mimo gorszych danych dotyczących światowej gospodarki. Jak pisze KE: Biorąc pod uwagę silną międzynarodową konkurencyjność, Polska powinna nadal zdobywać udziały eksportowe na swoich kluczowych rynkach. Przewidujemy, że eksport będzie nadal rósł, choć wolniej niż w 2017 i 2018 r., biorąc pod uwagę wolniejszą dynamikę handlu światowego. Przewiduje się, że silny popyt krajowy utrzyma silny wzrost importu. W rezultacie wkład eksportu netto do wzrostu PKB pozostanie nieznacznie ujemny w 2019 r. i 2020 r. (cytat za “Business Insider”)

  Zdaniem Komisji Europejskiej spośród krajów UE szybciej od Polski będzie rozwijać się tylko Malta z wynikiem 5,5 proc. Trzeci wynik w Unii zanotują Słowacja i Irlandia. Oba kraje mają rozwijać się w tempie 3,8 proc. W 2020 roku – zdaniem KE – wzrost gospodarczy w naszym kraju wyniesie 3,6 proc.

  Prognozy Komisji Europejskiej zakładają silny wzrost konsumpcji prywatnej i inwestycji

  Zdaniem ekspertów z Brukseli wzrost konsumpcji w 2019 roku pozostanie silny. W niewielkim stopniu wzrośnie zatrudnienie. Mocno rosnąć będą natomiast płace. Na zwiększenie się konsumpcji wpłynie nowy pakiet finansowy, który zwiększy dochody gospodarstw domowych.

  Prognozy Komisji Europejskiej – pisze “Business Insider” – mówią o wysokim wykorzystani mocy produkcyjnych. Niskie stopy procentowe i rosnący popyt skłonią więc firmy do zwiększania inwestycji. Przez długi czas były one na słabym poziomie i trzeba będzie nadrobić zaległości. Inwestycje publiczne natomiast rosnąć będą w wolniejszym tempie.

  Należy się spodziewać również wzrostu inflacji. W pierwszym kwartale 2019 roku inflację na niskim poziomie utrzymywały zmniejszone podatki mające wpłynąć na obniżenie ceny energii elektrycznej, spadek cen żywności nieprzetworzonej a także niewielki wzrost cen ropy naftowej. Inflacja będzie jednak rosła w tym roku i na początku następnego. Potem utrzyma się na stałym poziomie do końca 2020 roku.

  Na wzrost cen wpłynie szybki wzrost płac. Dotyczyć to będzie głównie sektora usług. KE przewiduje również zakończenie administracyjnej kontroli cen energii elektrycznej w styczniu 2020 roku. Wpłynie to na wzrost cen energii i energochłonnych wyrobów.

  Z drugiej jednak strony, silna konkurencja na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz rozwój handlu elektronicznego wpływać będą hamująco na wzrost inflacji. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają również słaby wzrost cen ropy na światowych rynka. On również przełoży się na niższą inflację w Polsce.

  Spadek stopy bezrobocia na mniejszą skalę

  Prognozy Komisji Europejskiej zakładają zmniejszenie dynamiki spadku stopy bezrobocia. Sam odsetek osób bezrobotnych spadnie do kolejnego rekordowego poziomu w 2020 roku i wyniesie 3,5 proc. Popyt na siłę roboczą spowoduje wzrost płac. W latach 2019 – 2020 rosnąć one będą o 8 procent w skali rocznej. Na zwiększanie się zatrudnienia negatywnie oddziaływało będzie niskie bezrobocie.

  Do spadku bezrobocia przyczynią się również dobre wyniki eksportu. Choć wzrost eksportu będzie niższy, jego wartość utrzyma trend wzrostowy. Jednak Komisja Europejska ostrzega, że istnieją zagrożeniami dla wzrostu PKB w naszym kraju. Ich główne źródło stanowi środowisko zewnętrzne. KE ostrzega również przed negatywnym wpływem problemów z praworządnością. Trudno jednak powiedzieć, o jakie problemy chodzi.

  W prognozie Komisji Europejskiej znalazło się stwierdzenie: Jeśli chodzi o popyt krajowy, istnieje szansa, że inwestycje wzrosną bardziej niż oczekiwano, jeśli projekty współfinansowane przez UE będą wdrażane szybciej lub jeśli poprawią się nastroje biznesowe. Istnieje jednak również ryzyko, że obawy dotyczące jakości instytucjonalnej polskiego wymiaru sprawiedliwości mogą negatywnie wpłynąć na decyzje inwestycyjne wcześniej lub bardziej surowo niż zakładano. (Cytat za “Business Insider”)

  Zwiększenie przewidywanego deficytu budżetowego

  Poprzednie prognozy Komisji Europejskiej mówiły, że deficyt budżetowy w Polsce osiągnie wartość 0,9 procenta PKB w 2019 roku i 1 procent w 2020 roku. Obecnie wartości te zostały podniesione odpowiednio do 1,6 i 1,4 procenta.

  Jako uzasadnienie dla zwiększenia szacowanej wysokości deficytu podano niższe tempo wzrostu dochodów budżetu z podatków pośrednich związane z administracyjnym obniżaniem cen prądu oraz zwiększenie świadczeń wypłacanych dla emerytów i gospodarstw domowych.

  Z drugiej strony szybko rosnąć będą wpływy z podatków bezpośrednich i składek na ubezpieczenia społeczne. Prognozy Komisji Europejskiej mówią, że za wzrost tych przychodów odpowiadać będzie dobra sytuacja na rynku pracy i silny wzrost gospodarczy. Urzędnicy z Brukseli – podaje “Business Insider” – uwzględnili już w swoich przewidywaniach wypłatę trzynastej emerytury oraz rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko.

  Wysoki wzrost gospodarczy sprawi, że 2020 roku deficyt budżetowy zmniejszy się o 0,2 punktu procentowego. Szacując deficyt, KE wzięła pod uwagę przekształcenie OFE, przy założeniu, że połowa ubezpieczonych zdecyduje się przekazać pieniądze do powszechnego systemu emerytalnego. Nie wzięto jednak pod uwagę innych planów rządu dotyczących zwiększenia dochodów budżetowych, ponieważ nie zostały one jeszcze uszczegółowione – pisze “Business Insider”.

  Można wiec powiedzieć, że perspektywy na rok 2019 są bardzo dobre. Dzieje się tak mimo spowolnienia na światowych rynkach.

  Autor: Wojciech Ostrowski
  Źródło: “Business Insider”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *