Menu
 • Menu

  Prognoza wzrostu PKB Unii Europejskiej obniżona przez KE

  Prognoza wzrostu PKBKomisja Europejska mniej optymistyczni patrzy na wyniki gospodarcze UE w latach 2018 – 2019. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, prognoza wzrostu PKB została zmniejszona na ten rok z 2,3 do 2,1 proc. W przeszłym roku wzrost ma wynieść 1,9 a nie 2 procent, jak przewidywano wcześniej.

  Chociaż prognoza wzrostu PKB jest niższa, Komisja nie widzi powodów do niepokoju. Gospodarki wszystkich krajów Wspólnoty zanotują wzrost. Prowadzić to będzie do dalszego zmniejszania bezrobocia. O słabszych wynikach zadecydowało jednak narastające ryzyko wewnętrzne i zewnętrzne.

  Odpowiedzią Brukseli na spadek koniunktury ma być wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej. Urzędnicy radzą państwom członkowskim by, z jednej strony zmniejszały zadłużenie, a z drugiej prowadziły politykę umożliwiającą możliwie największej liczbie mieszkańców korzystanie ze wzrostu gospodarczego.

  Bruksela – podaje PAP – patrzy również optymistycznie na sytuację w strefie euro. Prognoza wzrostu PKB mówi wprawdzie o spowolnieniu, ale następuje ono stopniowo. Mimo, że trend ten ma się utrzymać w najbliższych latach, dług publiczny będzie nadal spadał. Deficyt budżetowy ma się natomiast utrzymać na poziomie poniżej 1 proc.

  Niższa prognoza wzrostu PKB dla Unii Europejskiej jest efektem zjawisk takich jak: wzrost napięć w handlu międzynarodowym, rosnące w 2018 roku ceny ropy naftowej oraz zbyt wolna poprawa sytuacji na rynku pracy. Wszystko to sprawia, że perspektywy europejskiej gospodarki są niepewne.

  Prognoza wzrostu PKB może być lepsza dzięki polityce krajów Wspólnoty

  Jak pisze PAP, Komisja Europejska wskazuje, że czynniki stymulujące rozwój będą miały w najbliższym czasie bardziej krajowy charakter. Wzrost płac w krajach UE i polityka fiskalna powinny zwiększać popyt wewnętrzny.

  Są jednak optymistyczne prognozy. Zdaniem KE w roku 2019 po raz pierwszy od roku 2007 wzrosną inwestycje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ciągle będzie spadać bezrobocie, ale tempo spadku będzie słabsze. W 2019 roku wszystkie kraje osiągną też wzrost, choć niższy, niż planowano.

  W całej UE bez Wielkiej Brytanii bezrobocie w tym roku wyniesie 7,5 procenta, w 2019 – 7 procent, a w 2020 – 6,6 proc. Spadek stopy bezrobocia dotyczył będzie również strefy euro. W tym roku wyniesie ono 8,4 proc. W przyszłym ma natomiast spaść do 7,9 procenta a w 2020 do 7,5 proc.

  Prognoza wzrostu PKB dla strefy euro przewiduje zmniejszanie się jego dynamiki w najbliższych latach. W roku 2018 wyniesie on 2,1 procenta, w 2019 – 1,9 a w 2020 1,7 proc. Jednocześnie przewidywana jest inflacja dla strefy euro na umiarkowanym poziomie.

  Zarówno w strefie euro, jak i w większości krajów Unii Europejskiej spadać będzie relacja długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto. W tej chwili dług publiczny strefy euro jest równy 86,9 procenta PKB.

  Autor: Sebastian Bujak
  Źródło: PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *