Menu
 • Menu

  Pracownicy 50+ zwiększają swe szanse na rynku

  Pracownicy 50

  Rynek pracy nie był przez lata zbyt łaskawy dla ludzi w starszym wieku. Obecnie jednak pracownicy 50+ mogą mięć powody do zadowolenia. Jak podaje Polska Agencja Prasowa firmy w coraz większym stopniu sięgają po pracowników po pięćdziesiątce. Jak wynika z badań Work Service, prawie 27% firm w Polsce planuje zatrudnienie w najbliższych 12 miesiącach osób w wieku powyżej 50 lat. Pracodawcy zwracają uwagę na doświadczenie zawodowe i duże zaangażowanie w pracy takich osób.

  Jak wskazują wyniki badań Work Service, 23% przedsiębiorców już zatrudnia osoby powyżej 50 roku życia i planuje w ciągu najbliższego roku zwiększyć ich zatrudnienie. Natomiast 3,8% badanych przedsiębiorców stwierdziło, że nie zatrudnia takich pracowników, ale ma to w planach.

  Jak podaje PAP, większość firm w Polsce zatrudnia pracowników 50+, ale nie planuje zmiany liczby etatów przeznaczonych dla takich osób. Wśród badanych 9,5% przedsiębiorców stwierdziło, że pracownicy 50+ nie pracują u nich i nie zamierzają takich osób zatrudniać w najbliższej przyszłości. Tylko 1% firm zatrudnia osoby po 50 roku życia, ale planuje zmniejszenie liczby etatów w tej grupie wiekowej.

  Pracownicy 50+ poszukiwani z powodu coraz lepszej kondycji i deficytu w innych grupach wiekowych

  Jak zaznaczył Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz z Work Service, pracownicy 50+ cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców. Dzieje się tak między innymi z powodu deficytu w innych grupach wiekowych. Dlatego pracownicy 50+ mają teraz większe szanse na prace niż jeszcze kilka lat temu.

  Dane GUS według metodologii BAEL pokazują, że w II kwartale 2015 roku bezrobocie w grupie wiekowej 55 – 64 wynosiło 5,3%. Obecnie odsetek poszukujących pracy w tej grupie zmniejszył się do 4%.

  Najczęściej podawaną przyczyną, dla której zatrudniani są pracownicy 50+ jest ich doświadczenie zawodowe. Taką opcję podawało 32% badanych pracodawców. Na drugim miejscu (21% wskazań) znalazło się zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Natomiast 19% wskazywało jako powód zatrudnienia mniejsze prawdopodobieństwo zmiany pracy osób powyżej 50 roku życia.

  Innymi powodami zatrudnienia starszych pracowników były: większa dyspozycyjność (9% wskazań) i brak kandydatów i innych grupach wiekowych (8%). Ten ostatni powód wynika po części ze starzenia się społeczeństwa.

  Współczesny poziom życia umożliwia utrzymanie dobrej kondycji i zdrowia nawet w podeszłym wieku, co zwiększa również poziom aktywności zawodowej po pięćdziesiątce. Poziom zatrudnionych seniorów zwiększył się w Polsce w ciągu 10 lat z 28,5% do 47,4%. Pod względem szybkości wzrostu zatrudnienia seniorów zajmujemy drugie miejsce w Unii Europejskiej.

  Work Service przeprowadził badanie „Postawy pracodawców wobec seniorów na rynku pracy” na grupie 105 przedsiębiorców za pomocą wspieranych komputerowo wywiadów telefonicznych w lipcu i sierpniu 2017 roku.

  Źródło – PAP

  Udostępnij w sieci ....Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *