Menu
 • Menu

  Praca za granicą? Unia Europejska pomoże w znalezieniu

  Praca za granicąJeśli kogoś interesuje praca za granicą, będzie już niedługo mógł skorzystać z pomocy UE. Komisja Europejska zaproponowała właśnie utworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Pracy – pisze TVN24 BiS. Jego zadaniem będzie pomoc osobom, które poszukują zatrudnienia w kraju unijnym innym niż ich własny. Nowy Urząd będzie informował o wolnych miejscach pracy a także o uregulowaniach prawnych obowiązujących w różnych państwach Europy.

  Komisja Europejska chce również zmienić prawo tak, by wszyscy zatrudnieni mieli pełny dostęp do osłony socjalnej. W ten sposób zlikwidowane mogą zostać umowy, które nie gwarantują ubezpieczenia społecznego i emerytalnego.

  Praca za granicą staje się powszechnym zjawiskiem w całej UE. Jak podaje TVN24 BiS, liczba obywateli państw unijnych pracujących w innym niż własny kraju wzrosła w 2017 roku do 17 milionów. Stworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Pracy ma stanowić wsparcie dla tych właśnie osób oraz innych, które planują dopiero zatrudnienie poza własnym państwem. Ma ono też wesprzeć firmy i organy administracji.

  Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia i spraw społecznych stwierdziła, że decyzja KE ułatwi swobodne przemieszczanie się pracowników w remach wspólnego rynku. Instytucja będzie wspierać mobilność obywateli Unii Europejskiej a jednocześnie zachęci kraje wspólnoty do zwalczania nadużyć związanych z zatrudnianiem obywateli pochodzących z innych państw.

  Wiadomo już nawet, ile osób będzie zatrudniał nowy organ? Planuje się utworzenie 140 etatów. Wśród nich znajdą się oficerowie łącznikowi z każdego kraju członkowskiego. Budżet instytucji natomiast zaplanowano na 50 mln euro.

  Nie wiadomo jeszcze, z terytorium jakiego kraju wspierana będzie praca za granicą. Cytowana przez TVN24 BiS Thyssen, którą pytano o lokalizację Urzędu, odpowiedziała, że będzie się on znajdował „gdzieś w Europie”. Decyzja w tej sprawie nie należy zresztą do Komisji Europejskiej, ale do krajów członkowskich Wspólnoty.

  Praca za granicą, szkolenia, przygotowanie zawodowe i programy mobilności

  Europejski Urząd do spraw Pracy nie tylko pomoże ustalić, gdzie możliwa jest praca za granicą? Dostarczy on również informacji na temat: możliwości przygotowania zawodowego, programach mobilności, rekrutacjach oraz szkoleniach.

  Pomoże też zdobyć informacje na temat praw i obowiązków pracowników w danym kraju, zasadach prowadzenia w nim działalności gospodarczej i obowiązkach związanych z zamieszkiwaniem na terytorium każdego państwa UE.

  Urząd ma także wspierać państwa członkowskie w przestrzeganiu unijnych przepisów dotyczących mobilności. Ma on rozwijać prowadzenie skoordynowanej polityki w tym obszarze, by zapobiegać oszustwom i innym patologicznym zjawiskom. Do jego obowiązków należeć będzie również prowadzenie mediacji dla uniknięcia sporów transgranicznych w dziedzinie funkcjonowania przedsiębiorstw.

  Europejski Urząd do spraw Pracy powstanie jako zdecentralizowana agencja Unii Europejskiej. Jej funkcjonowanie rozpocznie się w 2019 roku. Wcześniej jednak decyzję w tej sprawie muszą wydać: Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

  Komisja Europejska chce objąć wszystkich ochroną socjalną

  Praca za granicą nie była jedyną kwestią dotyczącą zatrudnienia rozpatrywaną w tym tygodniu przez Komisję Europejską. Jak podaje TVN24 BiS, w tej chwili prawie 40% pracowników na terenie Wspólnoty nie posiada umowy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Osoby te bądź posiadają inny rodzaj umów, bądź pracują na własny rachunek. Wiąże się to często z brakiem prawa do opieki socjalnej, zasiłku dla bezrobotnych, a przede wszystkim emerytury.

  Problem dotyczy w dużej mierze ludzi młodych. Zadaniem Unii Europejskiej na najbliższą przyszłość będzie ujednolicenie dostępności do wszystkich praw pracowniczych dla każdej grupy zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia. Rozwiązany ma zostać również problem przenoszenia uprawnień do nowego miejsca pracy, nawet gdy znajduje się ono w innym kraju UE.

  Pakiet inicjatyw Komisji Europejskiej został ogłoszony 13 marca 2018 roku. Nie kończy to jednak prac nad jego wdrożeniem. W czwartek 15 marca zostanie on przedstawiony ministrom do spraw zatrudnienia i spraw społecznych podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej.

  Inicjatywy KE – pisze TVN24 BiS – stanowią realizację europejskiego filaru praw socjalnych. Ogłoszony on został na unijnym szczycie społecznym, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Goeteborgu.

  Źródło – TVN24 BiS

  Jedna odpowiedź do “Praca za granicą? Unia Europejska pomoże w znalezieniu”

  1. Pajak napisał(a):

   Haha urząd. …150 pracowników. .. nowy. Biorą kase z UE . Zawsze to 150 nowych wakatów.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *