Menu
 • Menu

  Kształcenie dualne w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma

  Polpharma - laboratorium chemiczne

  Kształcenie dualne, przez wiele lat funkcjonujące w polskim systemie szkolnictwa, zakłada połączenie teorii z praktyką. Pod koniec lat 90. zlikwidowano większość szkół zawodowych, w tym szkoły przyzakładowe, w których obowiązywał system kształcenia dualnego. Przez ostatnich kilkanaście lat pojęcie kształcenia dualnego wiązało się tylko z praktyczną nauką zawodu bezpośrednio u pracodawcy, w zawodach prowadzonych przez zasadnicze szkoły zawodowe. O rozwiązaniach związanym z wdrożeniem takiego kształcenia w porozumieniu z przedsiębiorstwem Polpharma mówi Tadeusz Burczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

  dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Tadeusz Burczyk

  Tadeusz Burczyk dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

  – Kształcenie związane było z umową pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem. Każda osoba korzystająca z kształcenia zawodowego zdaje sobie sprawę, że musi się ono odbywać w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami na terenie, z którego dana szkoła pozyskuje uczniów. Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim jest szkołą zawodową, zatem współpraca z lokalnymi pracodawcami jest nieodzownym warunkiem funkcjonowania szkoły. Jako dyrektor szkoły staram się spotykać z przedstawicielami zakładów pracy z terenu powiatu starogardzkiego.

  Pierwsze rozmowy

  – Pierwsze rozmowy z przedstawicielami zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma rozpoczęły się w 2015 roku. Ich efektem była decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie technik-analityk. 8 lipca 2016 roku między przedstawicielami zarządu Zakładów Farmaceutycznych a dyrektorem szkoły została zawarta umowa o kształceniu dualnym uczniów w zawodzie technik-analityk. Jej najważniejszym elementem było zapewnienie, że praktyczna nauka zawodu będzie się odbywać w specjalnie dostosowanych laboratoriach analitycznych Zakładów Farmaceutycznych Polpharma. Pierwsze zajęcia naszych uczniów w tych laboratoriach rozpoczęły się w lutym 2017 roku.

  Pracownicy Polpharmy jako nauczyciele

  Do prowadzenia zajęć Polpharma wyznaczyła swoich pracowników. Dzięki możliwościom prawnym dyrektor szkoły może zatrudniać do kształcenia zawodowego osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicznych. Zatrudnienie takie odbywa się za zgodą organu prowadzącego szkołę, w naszym przypadku starosty starogardzkiego, reprezentującego powiat starogardzki. Obecnie w szkole pracuje dziewięciu pracowników Zakładów Farmaceutycznych Polpharma.

  Całkowite koszty utrzymania laboratoriów, obsługi technicznej i pomocy laboratoryjnych spoczywają na Zakładach Farmaceutycznych Polpharma. Dodatkowo dzięki przychylności i zaangażowaniu zarządu firma pomogła w przygotowaniu na terenie szkoły pracowni patronackiej, która została wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe.

  Technik-automatyk

  Po 2 latach od nawiązania współpracy Polpharma zaangażowała się również w promowanie i organizację kształcenia w kolejnym zawodzie – technik-automatyk. Współpraca z tak wielkim pracodawcą jest dla szkoły bardzo ważna i korzystna. Dzięki niej zajęcia z uczniami prowadzą wysokiej klasy specjaliści. W normalnych warunkach szkoła nie byłaby w stanie ich zatrudnić, choćby ze względów finansowych. Uczniowie cenią sobie fakt, że zajęcia prowadzą praktycy i eksperci.

  W trakcie wakacji uczniowie mieli również możliwość odbywania praktyk zawodowych wykraczających poza program nauczania. Dzięki współpracy z zakładami Polpharma chętni mogli odbywać praktyki na terenie zakładu, co pozwoliło im jeszcze lepiej zapoznać się ze specyfiką zawodu, a dla zakładu było okazją do lepszego przygotowania przyszłych pracowników.

  Plany na przyszłość

  Mamy nadzieję na uruchomienie kształcenia w kolejnym zawodzie, tj. technika technologii chemicznej. Przedstawiciele Zakładów Farmaceutycznych Polpharma odwiedzili od 2016 roku większość gimnazjów i szkół podstawowych, aby zapoznać potencjalnych kandydatów ze specyfiką kształcenia w promowanych przez nas kierunkach: technik-analityk i technik-automatyk.

  Targi edukacyjne

  Polpharma zawsze ma swój udział w organizowanych cyklicznie Targach Edukacyjnych i Pracodawców „Wybieram Przyszłość Zawodową”. Korzystając z tej okazji, pokazuje swój zakład i możliwości rozwoju dla tych, którzy zdecydują się związać swoją przyszłość właśnie z przemysłem chemicznym, a konkretnie z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma. Dzięki zaangażowaniu pracowników Polpharmy w rekrutację nie musimy się martwić o brak kandydatów. Z kolei uczniowie mają możliwość nabywania również wiedzy praktycznej, co podnosi ich wartość na rynku pracy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *