Menu
 • Menu

  Dobrze zaprojektowane bezpieczeństwo

  urządzenie przeciwpożarowe Polon 6000

  Z danych Państwowej Straży Pożarnej, która opracowała materiał statystyczny zgodnie z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP”, wynika, że w 2017 roku na terenie Polski odnotowano 354 741 potwierdzonych pożarów, z czego 163 504 miały miejsce wewnątrz obiektów. Z pośród tej liczby tylko 20 149* przypadków było zasygnalizowanych przez systemy sygnalizacji pożarowej.

  Oznacza to, że tylko w jednej ósmej przypadków mających miejsce w obiektach zainstalowany był odpowiednio skonfigurowany i serwisowany System Sygnalizacji Pożarowej, który w czasie zagrożenia spełnił swoją funkcję, informując o nim odpowiednie służby. Oczywiście trzeba pamiętać, że dane te obejmują również obiekty niezarządzane – pustostany, niewykończone budowle, piwnice, szyby wind itd. – czyli obiekty, w których system sygnalizacji pożarowej nie jest wymagany. Obrazuje to jednak, jak wiele obiektów można było uchronić przed zniszczeniem lub zmniejszeniem strat materialnych poprzez szybszą interwencję służb (wysłanie powiadomienia do Straży Pożarnej przez system sygnalizacji pożarowej), alarmowanie personelu obecnego w obiekcie (sygnalizacja dźwiękowa i optyczna), uruchomienie systemu automatycznego gaszenia.

  Wykrywanie, alarmowanie, przeciwdziałanie

  Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja przeciwpożarowa powinna składać się z elementów, które wykryją zagrożenie, poinformują o nim oraz zaczną minimalizować rozprzestrzenianie się pożaru. Czujki oraz ręczne ostrzegacze pożarowe to pierwsza linia obrony przed pożarem. Przekazują informację o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej, a następnie po jej stronie leży decyzja o tym, co dalej. Wysyła ona kolejno zadania do pozostałych urządzeń w instalacji. Włączać alarm? Wysłać powiadomienie do Straży Pożarnej? Przekazać rozkaz do uruchomienia stałych urządzeń gaśniczych, otworzyć klapy oddymiające i otworzyć wyjścia ewakuacyjne? A może jest to tylko fałszywy alarm?

  Wykrywanie

  W czasie każdego rodzaju pożaru (tlenowego lub płomieniowego) powstają zjawiska wykrywane przez układy detekcyjne czujek. W celu sprawdzenia faktycznej przydatności czujek w warunkach zbliżonych do rzeczywistych przeprowadza się specjalne testy w komorze pożarów testowych. Wyróżnia się 9 pożarów testowych TF (ang. Test Fire), które przez spalanie odpowiedniego dla testu materiału uruchamiają czujkę. Wybór odpowiedniej czujki ma tutaj ogromne znaczenie. Np. czujka dymu przy TF6 (spalanie cieczy niewydzielającej dymu) nie wykryje pożaru, ponieważ podczas spalania nie powstaje dym.

  Od szybkości zadziałania czujki przy założonych parametrach zależy jej klasyfikacja/przydatność do wykrywania określonego zjawiska pożarowego: klasa A (czujka bardzo przydatna), klasa B (czujka przydatna), klasa C (czujka jeszcze przydatna) lub klasa N (czujka nieprzydatna w zastosowaniu reprezentowanym przez poszczególne testy).

  Alarmowanie

  Same czujki to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze centrala (swoisty mózg systemu pożarowego), która dany sygnał otrzyma i zadecyduje, co dalej zrobić, według wcześniej ustalonego scenariusza. W zależności od potrzeb do wyboru są trzy rodziny central pożarowych produkowanych przez POLON-ALFA SA.

  POLON 6000 – rozproszony system sygnalizacji pożarowej

  Najnowsza, a zarazem najbardziej rozbudowana centrala w ofercie firmy, to POLON 6000. Głównym elementem wyróżniającym ten system od pozostałych jest jego modułowa budowa o rozproszonej architekturze. Oznacza to, że w zależności od potrzeb różnego typu moduły centrali możemy umieścić w standardowych obudowach i rozmieszczać w różnych punktach chronionego obiektu (nawet znacznie od siebie oddalonych). Wszystkie moduły w obrębie pojedynczego węzła (węzeł – kilka modułów połączonych w zestaw o własnym zasilaniu) oraz połączone ze sobą węzły są wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną.

  Centrala ta jest urządzeniem skalowalnym – można ją niemal dowolnie zestawiać z modułów i węzłów w ilościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a następnie – jeżeli zajdzie taka potrzeba – rozbudowywać o następne obudowy z wyposażeniem. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację niezbędnego wyposażenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest to konieczne, i tym samym na ograniczenie kosztów instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużej niezawodności działania systemu. Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych sterowników procesorowych, magistral komunikacyjnych i połączeń kablowych między węzłami.

  POLON 6000 składa się z paneli sterujących PSO-60 z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62 (oczywiście elementy liniowe są adresowalne), linii dozorowych konwencjonalnych MLK-60, kontrolno-sterujących MKS-60, wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść potencjałowych MWS-60, wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modułu drukarki MD-60 oraz modułów transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.

  Centrala ta jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległych, np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, inteligentnych budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej.

  POLON 4000

  Rodzina central z serii 4000 składa się z kilku różnych modeli. W zależności od potrzeb (liczba elementów podłączanych do centrali) wybiera się optymalne rozwiązanie, które będzie w stanie zabezpieczyć cały obiekt. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki (funkcja taka sama jak w przypadku POLON 6000). Pożar w kuchni? Centrala wyświetli informację, że w pomieszczeniu „kuchnia” czujka zgłasza alarm.

  Powyższe centrale umożliwiają ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających, takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp., oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej, jak i analogowej. Wyjątkiem jest tutaj centrala automatycznego gaszenia POLON 4500, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania pożaru oraz uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych i monitorowania procesu automatycznego gaszenia. Centrala POLON 4500 przeznaczona jest do sterowania procesami automatycznego gaszenia w maksymalnie 4 strefach gaszenia.

  IGNIS

  Centrale z tej linii przeznaczone są do ochrony małych i średnich obiektów, np. magazynów, sklepów, biur itp. Są to najtańsze centrale spośród oferowanych przez firmę POLON-ALFA SA. Wykonane w technice montażu powierzchniowego, wyposażone w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli, gwarantują długotrwałą i niezawodną pracę systemu wczesnego ostrzegania o pożarze. Tak jak w przypadku swoich „większych braci”, za pomocą centrali możemy wysterować włączanie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz przekazywać sygnały do systemu monitoringu pożarowego. Należy jednak pamiętać, że system ten nie oferuje adresowania elementów na linii dozorowej (system konwencjonalny). Oznacza to, że w przypadku wykrycia zagrożenia przez czujkę centrala wyświetla alarm na całej linii dozorowej lub strefie, co utrudnia dokładną lokalizację źródła zagrożenia.

  Przeciwdziałanie

  Czujka wykryła alarm, centrala zadziałała i zadecydowała o uruchomieniu sygnalizacji alarmowej. Oprócz tego według scenariusza postępowania w przypadku pożaru centrala ma uruchomić urządzenia przeciwpożarowe. Budynek jest duży, ma wiele pięter, a na każdym są klapy oddymiające, specjalne wentylatory wyciągające dym, kurtyny przeciwpożarowe. Czy musimy zmieniać całą centralę na większy, a zarazem droższy model, kiedy nie jest w stanie obsłużyć już kolejnych urządzeń? Niekoniecznie.

  Z pomocą może przyjść uniwersalna centrala sterująca UCS 6000, przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające itp.). Umożliwia ona:

  • wykrywanie pożaru (zadymienia);
  • uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania;
  • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie);
  • automatyczną kontrolę działania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;
  • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;
  • przekazywanie podstawowych informacji o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych).

  Centrala UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno- lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 i POLON 6000.

  Bezpieczeństwo dla każdego

  Ponieważ mamy w ofercie systemy sygnalizacji pożarowej do każdego rodzaju obiektów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spotkali się państwo z naszymi urządzeniami. Urządzenia z logo POLON-ALFA zabezpieczają wiele firm, fabryk, hoteli, placówek szkolnych, a także dworce PKP i PKS, kościoły, filharmonie, muzea i kina. Praktycznie każdy obiekt można zabezpieczyć produktami wytwarzanymi w Bydgoszczy. W ofercie znajdują się również czujki, które mogą być montowane w strefie zagrożenia wybuchem (Ex).

  Czy będąc w Muzeum Warszawy, zastanawiał się ktoś, jaki system nadzoruje bezpieczeństwo tego obiektu? To POLON 4000. A podziwiając biurowce przy Grzybowskiej 43 i Wroniej 31 w Warszawie? Tam o to, by nie doszło do pożaru, dbają POLON 6000 wraz z UCS 6000. To samo tyczy się biurowca EQlibrium czy Miasteczka Orange. W stolicy również zarządcy budynku Ministerstwa Skarbu Państwa, Citi Handlowego, opiekunowie Świątyni Opatrzności Bożej, ale też centrum handlowego przy ul. Łopuszańskiej zaufali systemom sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA. Wszelkie dokumenty, akty oskarżenia, odwołania, protokoły oraz cała obsługa wraz z petentami Sądu Rejonowego w Siedlcach czy Starachowicach podlegają ochronie centrali POLON 6000.

  Jednym z ciekawszych, ale jednocześnie bardzo skomplikowanych systemów sygnalizacji pożarowej jest ten, który chroni najnowocześniejszy w Europie budynek PKP Łódź Fabryczna. Składa się on z kilku tysięcy czujek i innych elementów liniowych. Paczki wysłane Pocztą Polską często trafiają do jednego z węzłów ekspedycyjnych w Kielcach. To nasza centrala dba o bezpieczeństwo tego obiektu i wszystkie znajdujące się w nim paczki. Z kolei w Szczecinie jedną z atrakcji wartych zobaczenia jest zamek Książąt Pomorskich. O bezpieczeństwo tego wyjątkowego obiektu dba system sygnalizacji pożarowej wyprodukowany przez POLON-ALFA SA. Politechnika Gdańska, gdzie studiuje około 18 tys. studentów i pracuje blisko 3 tys. pracowników, ma zainstalowany w całym obiekcie sprzęt sygnowany logo POLON-ALFA.

  Powyższe przykłady to tylko mały ułamek tego, co chronią nasze systemy. POLON-ALFA od wielu lat wprowadza swoje produkty również na rynki zagraniczne. Austria, Hiszpania, Chorwacja, Estonia, Rumunia, Węgry, Indie, Pakistan, Wietnam, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie to tylko niektóre państwa, które w ostatnich latach stały się bardzo ważnymi odbiorcami spółki. Zaufało nam wiele firm instalatorskich, które montują nasze centrale, oraz wiele instytucji, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych.

  Dostosowanie do wymogów rynku

  Przez ponad 60 lat działalności na rynku systemów sygnalizacji pożarowej staramy się dostosowywać do rosnących wymogów rynku, pamiętając o zachowaniu wszelkich należytych norm. Uważnie słuchamy opinii klientów, bacznie przyglądamy się rozwiązaniom konkurencji. Nasz Dział Innowacji nieustająco pracuje nad nowymi, lepszymi rozwiązaniami, które jeszcze bardziej usprawnią i ułatwią instalację oraz obsługę naszych systemów. Firmowy Dział Serwisu analizuje każdy przypadek awarii produkowanych przez nas urządzeń. Serwisanci powtarzają scenariusz, który miał miejsce u klienta w warunkach laboratoryjnych. Dzięki temu łatwo wywnioskować, który element zawiódł. Niestety najczęściej jest to błąd projektanta lub instalatora podczas podłączania urządzenia.

  Dokładamy wszelkich starań, żeby każdy klient był zadowolony z naszych produktów, a przede wszystkim, żeby bezpieczeństwo zapewniane przez systemy sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA reprezentowało najwyższy poziom. Wszak chodzi tutaj o zabezpieczenie majątku, ale – co najważniejsze – o życie ludzkie.

  *źródło: https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/2017

  ______________________

  Tekst: Dorian Gorczyca, Inżynier Wsparcia Technicznego, POLON-ALFA S.A.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *