Menu
 • Menu

  Polityka prorodzinna na Węgrzech – nowe zachęty

  Polityka prorodzinnaNowa polityka prorodzinna, którą wprowadza premier Viktor Orban ma jeszcze bardziej zachęcić obywateli do posiadania większej liczby dzieci. Jak podaje na swym portalu TVN24 BiS, wśród wprowadzanych rozwiązań znalazły się preferencyjne kredyty przyznawane dla młodych małżonek w zamian za deklarację urodzenia dziecka. W sumie ma zostać zapewnionych 7 ułatwień dla posiadaczy dzieci.

  Od lipca 2019 roku – podaje TVN24 BiS – wszystkie kobiety w wieku 19 – 40 lat, pracujące od co najmniej 3 lat i będące w pierwszym związku małżeńskim otrzymają prawo ubiegania się o nieoprocentowany kredyt w wysokości w przeliczeniu 135 tysięcy zł. Warunkiem skorzystania z programu jest zobowiązanie do urodzenia dziecka. Spłata zostanie rozłożona na 20 lat a miesięczna rata wyniesie w przeliczeniu 675 zł.

  Jednak, po urodzeniu pierwszego dziecka spłata kredytu zostanie zawieszona na 3 lata. Urodzenie drugiego dziecka spowoduje kolejne odroczenie spłaty na 3 lata i dodatkowo redukcję długu o jedną trzecią. Posiadanie trójki dzieci spowoduje natomiast całkowite umorzenie kredytu.

  Również kobiety posiadające dziecko otrzymają możliwość skorzystania z programu. Warunkiem jest jednak zobowiązanie do dalszego powiększenia rodziny.

  Nowa polityka prorodzinna obejmie także preferencyjne kredyty na zakup używanego mieszkania. Dla rodzin posiadających dwójkę dzieci maksymalna jego wysokość wyniesie w przeliczeniu 135 tysięcy zł, zaś dla posiadaczy większej liczby potomstwa 202 tysiące zł.

  Nowa polityka prorodzinna ułatwi spłacanie kredytów i gwarantuje zwolnienie z podatku

  Jak pisze TVN24 BiS: Dotąd w razie narodzin trzeciego i każdego następnego dziecka państwo przejmowało spłatę 1 mln ft (prawie 13,5 tys. zł) z kredytu hipotecznego. Teraz nastąpi to już po drugim dziecku, po urodzeniu trzeciego dziecka państwo przejmie spłatę 4 mln ft (prawie 54 tys. zł), a po każdym następnym dziecku kolejnego miliona.

  Kobiety, które urodziły przynajmniej 4 dzieci, zostaną dożywotnio zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Ten pomysł zostanie jednak zrealizowany dopiero od przyszłego roku i dotyczył będzie podatków uzyskiwanych wyłącznie ze świadczenia pracy.

  Zmiany dotyczą też dodatku na dziecko. TVN24 BiS podaje, że: Obecnie jest on wypłacany do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, jeśli rodzic w ciągu ostatnich dwóch lat był ubezpieczony przez co najmniej 365 dni. GYED wynosi 70 proc. średniego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale nie więcej niż 208 600 ft (2821 zł). W przyszłości jeśli rodzice tak zdecydują, dziadkowie będą mogli otrzymywać GYED zamiast nich.

  W przypadku dziadków do otrzymywania dodatku zostaną uprawnione wyłącznie pracujące osoby.

  Do 2022 roku każde dziecko ma mieć zagwarantowaną opiekę w żłobku, jeśli rodzice sobie tego życzą. Węgierskie szacunki mówią, że zapotrzebowanie na miejsca wyniesie 70 tys. Polityka prorodzinna wiązać się będzie ze zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach o 20 tysięcy w ciągu 3 lat.

  Rodziny wielodzietne otrzymają również pomoc w zakupie większego samochodu. Będzie ona przeznaczona dla posiadaczy 3 lub większej liczby potomstwa. Otrzymają oni maksymalnie kwotę stanowiącą w przeliczeniu 33,6 tysiąca zł. Dotacja nie będzie mogła jednak przekraczać połowy wartości samochodu.

  Rząd zapewnia, że posiada odpowiednie środki, dzięki którym nowa polityka prorodzinna zostanie sfinansowana. Jej koszt szacowany jest w przeliczeniu na 2 mld zł.

  Autor: Sebastian Bujak
  Źródło: TVN24 BiS

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *