Menu
 • Menu

  Polityka kredytowa banków w IV kwartale 2018 roku

  Polityka kredytowaW IV kwartale 2018 roku może zmniejszyć się liczba przyznawanych kredytów mieszkaniowych. Zaostrzona też zostanie polityka kredytowa banków w tym segmencie – pisze Business Insider. Niektóre banki złagodzą nieco swoją politykę dotyczącą kredytów konsumpcyjnych natomiast zaostrzeniu ulegnie polityka kredytowa również w segmencie firm. Jeden z powodów stanowi przewidywany wzrost popytu na kredyty długoterminowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski – pisze Business Insider – niektóre banki spodziewają się wzrostu popytu na kredyty długoterminowe dla małych i średnich firm.

  Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, w III kwartale popyt na nie uległ niewielkiemu wzrostowi. W czwartym kwartale spodziewany jest spadek popytu nawet o 40 proc. Mimo to polityka kredytowa banków ulegnie niewielkiemu zaostrzeniu.

  Jak podawano w ankiecie NBP, wzrost w III kwartale spowodowany był przez: prognozy dotyczące sytuacji na rynku mieszkaniowym, zmianę sytuacji ekonomicznej potencjalnych kredytobiorców, złagodzenie przez banki warunków udzielania kredytów na mieszkanie oraz inne czynniki jak choćby atrakcyjna oferta cenowa.

  Jednak z drugiej strony ankietowane banki jako czynnik hamujący wzrost liczby udzielanych kredytów podawały zaostrzenie kryteriów ich przydzielenia. Faktycznie w III kwartale poprawiły się warunki udzielanych kredytów ale za to banki zaostrzyły kryteria ich przyznawania. Za jeden z powodów zaostrzenia kryteriów uznano zmianę kalkulacji procedur obliczania zdolności kredytowej.

  Polityka kredytowa dotycząca kredytów konsumpcyjnych i dla przedsiębiorców

  Polityka kredytowa dla konsumentów będzie łagodzona przez pojedyncze banki – pisze Business Insider. W III kwartale popyt na kredyty konsumpcyjne nie uległ zmianie. Część banków złagodziła w tym czasie warunki ich przyznawania. Zmniejszona została marża kredytowa i wydłużony okres kredytowania.

  Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, polityka kredytowa części banków ulegnie zaostrzeniu w IV kwartale. Zaostrzenie miało miejsce również w III kwartale. Dotyczyło to szczególnie małych i średnich firm.

  Jak pisze Business Insider: Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w III kwartale 2018 r., uzasadniały to głównie swoją bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową, wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (branża budowlana, paliwowa oraz handel spożywczy) oraz przewidywaną sytuacją gospodarczą. Czynnikami uzasadniającymi łagodzenie polityki kredytowej była z kolei presja konkurencyjna.

  Część banków zaobserwowała wzrost popytu na kredyty wśród firm. Eksperci tych banków tłumaczyli wzrost zwiększonym zapotrzebowaniem na finansowanie kapitału obrotowego i zapasów oraz zwiększenie inwestycji. Część banków zanotowała natomiast spadek popytu. Jako przyczynę podawały one zaostrzenia kryteriów udzielania.

  Ankietę Narodowy Bank Polski przeprowadził wśród 27 banków. Odpowiedzi pochodzą z początku października 2018 roku. Łączny udział należności gospodarstw domowych i firm wobec badanych banków w stosunku do całego sektora bankowego wyniósł 89 proc.

  Autor: Waldemar Kubielski
  Źródło: Business Insider

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *