Menu
 • Menu

  PKB Wielkiej Brytanii rósł wolniej, niż przypuszczano

  PKB Wielkiej BrytaniiOpublikowane właśnie dane za IV kwartał 2017 roku pokazują, że PKB Wielkiej Brytanii wzrósł tylko o 0,4% kwartał do kwartału. Wstępne dane mówiły o wzroście na poziomie 0,5%. Jak pisze na swym portalu telewizja BBC, gorsze dane wynikły ze słabszych, niż szacowano wcześniej, wyników w sektorze produkcji przemysłowej.

  W całym 2017 roku PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 1,7%. Był to również wynik gorszy od wstępnych szacunków i najgorszy od 2012 roku. Wstępnie brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics; ONS) oszacował wzrost gospodarczy w całym 2017 roku na 1,8%, jednak musiał te dane zweryfikować.

  ONS podał, że wydatki gospodarstw domowych zwiększyły się w ciągu ostatniego roku o 1,8%. To również najgorszy wynik od 2012 roku. Słaby wzrost wydatków spowodowany był częściowo dużym wzrostem cen – pisze BBC. Na PKB Wielkiej Brytanii negatywnie odbiło się również zamknięcie z powodu awarii rurociągu Forties.

  W grudniu ubiegłego roku stwierdzono pęknięcia w największym brytyjskim rurociągu, który przesyła ropę naftową z Morza Północnego do Szkocji. Spowodowało to zamknięcie na kilka tygodni tej arterii, co przełożyło się nawet na wzrost światowych cen ropy. Straty związane z awarią wyniosły 20 milionów funtów dziennie.

  Niektóre sektory brytyjskiej ekonomii przedstawiały się niepokojąco źle w ostatnich miesiącach 2017 roku, co odbija się na PKB Wielkiej Brytanii. Sektor budowlany na przykład przeżywa recesję, wydatki inwestycyjne firm nie rosną, a wydatki gospodarstw domowych zwiększyły się tylko nieznacznie.

  Inflacja przy słabym wzroście płac osłabia PKB Wielkiej Brytanii

  Wzrost cen przy słabym wzroście płac negatywnie wpływa na wydatki konsumenckie gospodarstw domowych, co – przy stagnacji w inwestycjach – jeszcze bardziej negatywnie wpływa na PKB Wielkiej Brytanii.

  Wzrost gospodarczy w 2018 roku również ma być niższy, niż planowano. Może on wynieść zaledwie 1,5%, chociaż Bank Anglii zwiększył ostatnio prognozę z 1,6% do 1,8%. Wzrost na tym poziomie nie jest jeszcze tragedią – twierdzą ekonomiści – jednak będzie to jeden z najsłabszych wyników w całej grupie G7. Wzrost PKB Wielkiej Brytanii rok do roku w IV kwartale wyniósł tylko 1,4% i był najniższy w całej grupie G7. Jest on także niższy od średniej dla strefy euro.

  Jednym z największych problemów, z jakimi zmaga się brytyjska gospodarka, jest brak wzrostu wydajności pracy. Stagnacja trwa od 2007 roku. Niewielką poprawę zanotowano dopiero w ostatnich dwóch kwartałach. Wydajność rosła wtedy najszybciej od 10 lat.

  Inną pozytywną wiadomością był lepszy, niż się spodziewano współczynnik wzrostu płac w III i IV kwartale. Również bezrobocie pozostaje na bardzo niskim poziomie. Pod koniec ubiegłego roku jego stopa wyniosła tylko 4,4%.

  Źródło – BBC

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *