Menu
 • Menu

  Parlament Europejski – nowe zasady wydawania pozwoleń na emisję ETS

  ETSParlament Europejski przegłosował nowe stanowisko w sprawie przyznawania pozwoleń na emisję CO2 w systemie ETS. Chociaż nie wzięto pod uwagę wszystkich poprawek zgłaszanych przez polskich parlamentarzystów, to udało im się nieco złagodzić zapisy przyjętego stanowiska.

  ETS – Europejski System Handlu Emisjami umożliwia firmom z branży energetycznej zakup na giełdzie pozwoleń na emisje CO2 po wyczerpaniu puli przyznanej państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. W Polsce rejestr uprawnień prowadzony jest przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

  Główny cel Unii Europejskiej stanowi redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku. Największe kontrowersje wzbudziła zasada liniowego współczynnika, czyli tempa wycofywania pozwoleń na emisję. Na szczycie państw Unii w 2014 roku ustalono ten współczynnik na 2,2% rocznie.

  Jednak komisja środowiskowa Parlamentu Europejskiego podniosła współczynnik do 2,4% rocznie. Posłom udało się przywrócić ustalony wcześniej współczynnik. Firmy energetyczne działające w Polsce ostrzegały wcześniej, że przyjęcie współczynnika 2,4% może doprowadzić do wzrostu cen energii nawet o 20%.

  Polskim posłom nie udało się natomiast zmienić zapisu mówiącego, że w 2021 z rezerwy stabilności rynkowej zostanie skasowanych 800 mln uprawnień na emisję CO2. Będzie to miało wpływ na znaczne podniesienie ceny pozwoleń. PE uchwalił jednak, że 10 najbiedniejszych krajów Unii otrzyma 310 mln pozwoleń na emisję. Polsce przypadnie 43% z tej puli. Przyznane pozwolenia umożliwią biedniejszym krajom przeznaczenie znacznych środków na modernizację systemu energetycznego.

  Pozwolenia będą przyznawane w ramach funduszu modernizacyjnego. Zarządzanie nim przekazano Komisji Europejskiej i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI). Parlament Europejski postuluje też, by projekty finansowane ze środków funduszu modernizacyjnego spełniały bardzo rygorystyczny wymóg dotyczący emisji dwutlenku węgla na 1 kilowat. Aby uzyskać dofinansowanie planowana emisja CO2 ma być niższa niż 450 gramów na 1 kilowat energii. Oznacza to w praktyce całkowite wykluczenie z programu wsparcia elektrowni węglowych.

  Polskim parlamentarzystom udało się natomiast przeforsować odrzucenie zapisów dotyczących wprowadzenia tak zwanego cła węglowego. Miała to być dodatkowa opłata za import do Unii Europejskiej produktów, których wytwarzanie związane jest z dużą emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo udało się uzyskać 30% darmowych uprawnień dla ciepłownictwa oraz 5% dla przemysłu. PE podniósł za to z 12% do 24% liczbę wycofywanych z rynku niewykorzystanych pozwoleń na emisję CO2.

  Głosowanie oznacza, że Parlament Europejski ustalił swoje stanowisko w negocjacjach z Komisją Europejską. Samo głosowanie nie kończy jednak całego procesu negocjacji i ustalania ostatecznego kształtu unijnych przepisów. Chociaż wskazuje, że nowe przepisy będą bardziej rygorystyczne niż wcześniej zakładano.

  Źródło – PAP

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.