Menu
 • Menu

  O magazynie

  Magazyn „Rynek Inwestycji” – Twój partner i doradca w odpowiedzi na wyzwania biznesowe i gospodarcze

  • Magazyn kierowany do inwestorów, właścicieli, kadry zarządzającej kapitałem, produkcją, rozwojem, środowiskiem.
  • Naszym celem jest cykliczne i kierunkowe informowanie aktualnych i przyszłych odbiorców o najlepszych praktykach w gospodarce, w aspekcie rynku inwestycji, pomagającym w biznesie dostrzec zależności pomiędzy kapitałem, przemysłem, środowiskiem i zarządzaniem oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją na rynku.
  • Prezentujemy liderów gospodarki i innowacji, kompleksowe analizy ekspertów, wiodące projekty, które cechuje zwykle duża skala inwestycji, zindywidualizowane zarządzanie na wszystkich poziomach, od doradztwa i analiz technicznych aż po długoterminową strategię biznesową, zwiększającą efektywność realizacji przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji.
  • Oferując na naszych łamach promocję firmy zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, instytucje bankowe i finansowe, giełdy, kancelarie prawne i finansowe, firmy doradczo-konsultingowe i szkoleniowe, jednostki certyfikujące, instytuty badawcze i rozwojowe, administrację rządową i samorządową, izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje, targi, konferencje, seminaria i warsztaty oraz pozostałe opiniotwórcze organizacje pracujące na rzecz biznesu i gospodarki.

   

  • Częstotliwość wydań: kwartalnik;
  • Liczba stron: 40-120 stron;
  • Nakład – 6000 egzemplarzy;
  • Grupa docelowa: 80% przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, 11% instytucje otoczenia biznesu i izby gospodarcze,
   5% administracja rządowa i samorządowa, 4% pozostałe  (firmy konsultingowe, kancelarie prawnicze);
  • Dystrybucja: 80% wysyłka profilowana, 20% dystrybucja na patronackich konferencjach, targach, szkoleniach itp.